Hà Giang

Đẩy mạnh cải cách hành chính, vì Hà Giang phát triển

10:39, 31/12/2016

BHG - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định: “Phát huy sức mạnh toàn dân – Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), vì Hà Giang phát triển”... Dù mới đi qua năm “bản lề” của nhiệm kỳ nhưng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm CCHC theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đang tạo động lực quan trọng để Hà Giang bước nhanh trên lộ trình phát triển toàn diện.

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện giai đoạn II Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8.11.2011 của Chính phủ; UBND tỉnh đã ban hành nhiều Quyết định, Kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả CCHC Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã và đang thực hiện hiệu quả Kế hoạch CCHC của ngành, địa phương mình; đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung trong Kế hoạch CCHC năm 2016 của UBND tỉnh.

Thực tiễn cho thấy, từ công tác đẩy mạnh CCHC, chất lượng quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tuân thủ đúng quy định và mang tính phù hợp cao. Công tác kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện thường xuyên. Trong đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá 30 TTHC, trong đó, 23 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; 7 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc ngành, lĩnh vực: Tư pháp, Giao thông vận tải, Công thương,...

Nhiều khách hàng bày tỏ sự hài lòng về môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp khi đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.
Nhiều khách hàng bày tỏ sự hài lòng về môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp khi đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Mặt khác, để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đã ban hành 42 Quyết định công bố 1.479 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã. Trong đó, mới ban hành 767 TTHC; sửa đổi, bổ sung 55 TTHC; thay thế 4 TTHC; hủy bỏ, bãi bỏ 653 TTHC. Đặc biệt, một số cơ quan, đơn vị đã thực hiện đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC như: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang thực hiện giảm 30% thời gian giải quyết đối với 74 TTHC; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rút ngắn thời gian giải quyết đối với 58/131 TTHC...

Cùng với đó, các TTHC sau khi công bố được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết công khai tại: Nơi tiếp nhận và trả kết quả, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để phục vụ cá nhân, tổ chức tra cứu, tìm hiểu thông tin một cách nhanh chóng, thuận tiện... Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn tích cực triển khai công tác cải cách TTHC nhằm đơn giản hóa TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC...

Cùng với kết quả trên, việc thực hiện cơ chế “một cửa” điện tử tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính. Không những vậy, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào quy trình giải quyết TTHC như: Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện 2 lĩnh vực: Kiểm soát chi đầu tư và kiểm soát chi thường xuyên với các phòng: Kế toán, Kiểm soát chi, phòng Giao dịch và 10 Kho bạc Nhà nước huyện trực thuộc. Hoặc Công an tỉnh liên thông với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội và lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy...

Đặc biệt tháng 7.2016, Trung tâm Hành chính công (HCC) của tỉnh đi vào hoạt động. Sau nửa năm hoạt động, Trung tâm HCC đã khẳng định mục tiêu và hiệu quả: Tăng tính minh bạch, tiết kiệm thời gian và tăng cường sự tiếp cận thông tin cho khách hàng, thay đổi phương thức làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hành chính phục vụ. Đến nay, 10 sở, ngành đã đăng ký đưa toàn bộ TTHC vào thực hiện tại Trung tâm HCC với tổng số 720 TTHC. Theo số liệu thống kê trên phần mềm, từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm HCC đã tiếp nhận 1.709 hồ sơ. Trong đó, 1.555 hồ sơ đã giải quyết; 262 hồ sơ trả đúng hạn, đặc biệt có đến 1.079 hồ sơ trả trước thời hạn... Không những vậy: “Cán bộ của Trung tâm HCC đều làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, có tác phong và thái độ đúng mực. Khách hàng khi đến giao dịch tại Trung tâm HCC được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, lịch thiệp trong môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp”, chị Nguyễn Thanh Nhã (TP. Hà Giang) bày tỏ hài lòng khi đến giao dịch tại Trung tâm HCC của tỉnh...

Có thể khẳng định, những kết quả trên đã tạo “điểm xuyết” ấn tượng cho bức tranh tổng thể trong Kế hoạch CCHC Nhà nước năm 2016 của UBND tỉnh. Với sự chung sức của cả hệ thống chính trị, điều đó đã, đang và tiếp tục tạo bước đà quan trọng để Hà Giang không ngừng vững mạnh nơi cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.

THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vì mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ

BHG- Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết đang được toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tập trung thực hiện. BHXH Hà Giang được ghi nhận là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác CCHC, sử dụng giao dịch điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phụ vụ nhân dân.

28/12/2016