Khởi nghiệp kiến tạo tương lai

Chủ Nhật, 27/09/2020, 19:40 (GMT+7)

BHG - Hỗ trợ thanh niên (TN) khởi nghiệp (KN) là nhiệm vụ quan trọng nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần phát triển KT - XH ở địa phương. Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm, tạo cơ chế chính sách thuận lợi để hỗ trợ TN khởi nghiệp, kiến tạo tương lai.

Với mục tiêu hỗ trợ TN lập thân, lập nghiệp bằng con đường kinh doanh, ngày 5.12.2016, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 302/CTr-UBND về tiếp sức KN giai đoạn 2016 - 2020; thành lập Hội đồng tư vấn KN và Ban chỉ đạo Chương trình KN tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 – 2020; thành lập Quỹ hỗ trợ TNKN; tổ chức các chương trình đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với TN; Diễn đàn giao lưu giữa doanh nhân thành đạt với TN nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong KN. Tỉnh đoàn phối hợp với các ngành tổ chức Diễn đàn KN tỉnh Hà Giang năm 2018 với chủ đề “Khởi nghiệp kiến tạo tương lai”; tổ chức hàng trăm lớp tập huấn KN về các nội dung: Kiến thức thị trường; kinh nghiệm quản lý kinh doanh, điều hành hoạt động; ứng dụng KHKT vào sản xuất; liên kết, hợp tác phát triển kinh tế; truyền cảm hứng, tư duy KN; hành trình vượt qua khó khăn của các dự án KN; cung cấp thông tin về các kênh hỗ trợ KN của tỉnh; tổ chức hội chợ việc làm. Đặc biệt, năm 2018, Tỉnh đoàn tổ chức thành công Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” trong TN và lựa chọn 5 ý tưởng KN tiêu biểu tham gia Cuộc thi “Khởi nghiệp thanh niên nông thôn” do T.Ư Đoàn tổ chức, kết quả có 1 ý tưởng KN đạt giải Nhất. Tỉnh đoàn đã thẩm định, lựa chọn các ý tưởng KN tiêu biểu để hỗ trợ trực tiếp nguồn vốn đưa ý tưởng KN vào cuộc sống.

Giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh thành lập mới 17 HTX TN khởi nghiệp; duy trì và phát triển trên 300 mô hình kinh tế của TN hoạt động hiệu quả. Đến nay, tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách Xã hội do Đoàn TN nhận ủy thác 600 tỷ đồng/660 tổ tiết kiệm /20.635 TN vay vốn. Các cơ sở đoàn phối hợp với các ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho TN tiếp cận các nguồn vốn tín dụng  để phát triển sản xuất, kinh doanh; “Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp” của tỉnh đã thẩm định, giải ngân cho 7 dự án KN với số tiền 920 triệu đồng.

Vị Xuyên là một trong những địa phương tiên phong thực hiện tốt chương trình KN cho TN. Với nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, cách làm sáng tạo, linh hoạt như: Phát động ĐVTN tiên phong triển khai các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với đề án tái cơ cấu Nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020; thường xuyên tham gia các lớp tập huấn do cấp trên và các ngành tổ chức; thực hiện chuyển giao và ứng dụng KHKT, công nghệ vào sản xuất; thành lập Đội hình trí thức trẻ; phát huy hiệu quả mô hình hoạt động các tổ hợp tác, nhóm sở thích, HTX trong TN; kịp thời hỗ trợ TN có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ 9 HTX thanh niên KN tiếp cận với chính sách của T.Ư, của tỉnh; thành lập hội đồng tư vấn, tổ chức thuyết trình đề án KN cho các KN viên; vận động ĐVTN đề xuất các ý tưởng KN sáng tạo và hướng dẫn, tư vấn cho TN xây dựng các dự án khởi nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh. Phối hợp với ngân hàng NN&PTNT hỗ trợ vay vốn theo các nghị quyết của HĐND tỉnh về khuyến khích, phát triển nông nghiệp hàng hóa với tổng số tiền 3,14 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 1 doanh nghiệp trẻ, 9 HTX TN, 15 tổ hợp tác, nhóm sở thích và 76 mô hình TN nghiệp tiêu biểu.

Bên cạnh kết quả đạt được, phong trào KN còn gặp một số khó khăn: Các mô hình phát triển kinh tế của TN quy mô hình nhỏ, chưa có tính liên kết; phương án sản xuất, kinh doanh chưa rõ ràng, thiếu thông tin về thị trường, kiến thức quản lý, điều hành; việc tiếp cận các nguồn vốn để hỗ trợ TN  KN rất khó vì đa số TN không phải chủ hộ hoặc chủ hộ nhưng không đủ tài sản thế chấp; sự phối hợp giữa các ngành liên quan trong hỗ trợ TN khởi nghiệp chưa chặt chẽ.

Theo lãnh đạo Tỉnh đoàn, để khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần xung kích, gương mẫu của TN trong phát triển kinh tế, thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả phong trào TN lập thân, lập nghiệp; khuyến khích, cổ vũ, thúc đẩy đam mê và tinh thần KN trong TN; phối hợp tốt với các cấp, các ngành hỗ trợ TN KN về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý, điều hành, nguồn vốn, quảng bá thương hiệu, kết nối thị trường; rà soát các mô hình phát triển kinh tế của TN để tham mưu cho tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ; tổ chức các diễn đàn, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với TN để tháo gỡ khó khăn; tăng cường đào tạo, tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm KN trong và ngoài tỉnh; tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phát triển kinh tế gắn với Cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp trong TN.

BIỆN LUÂN

.