123
Họp Ban chỉ đạo Chương trình khởi nghiệp tỉnh giai đoạn 2016-2020 - Báo Hà Giang điện tử

Họp Ban chỉ đạo Chương trình khởi nghiệp tỉnh giai đoạn 2016-2020

Thứ Năm, 06/04/2017, 14:13 (GMT+7)

BHG- Ngày 5.4, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình khởi nghiệp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, Ban chỉ đạo Chương trình khởi nghiệp tỉnh đã tổ chức họp bàn dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Dự họp có đại diện các sở, ngành là thành viên, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình khởi nghiệp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 gồm 23 thành viên Ban chỉ đạo và 24 thành viên Tổ giúp việc. Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quy định chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo. Đối tượng áp dụng là các thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chương trình khởi nghiệp tỉnh. Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo cũng quy định nhiệm vụ quyền hạn của Ban Chỉ đạo. Nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các thành viên Ban chỉ đạo. Chế độ làm việc, quan hệ công tác và tổ chức thực hiện.

Tại buổi họp, lãnh đạo Sở Công thương cũng thông qua kế hoạch tổ chức Chợ khởi nghiệp thanh niên lần thứ nhất năm 2017. Tỉnh đoàn thông qua kế hoạch thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và tổ chức cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp” trong thanh niên. Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình khởi nghiệp tỉnh tập trung vào các nội dung như: Nên bổ sung thêm thành viên Ban chỉ đạo tỉnh là Trưởng ban chỉ đạo các huyện, thành phố, Báo Hà Giang, Đài PTTH Hà Giang. Có các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về nội dung khởi nghiệp.. Đối với cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp cần cụ thể hơn nội dung, đối tượng tham gia dự thi và mở rộng thêm đối tượng tham gia cuộc thi không chỉ trong thanh niên. Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về Về kế hoạch tổ chức Chợ khởi nghiệp, việc thành lập quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp …

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình khởi nghiệp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 đề nghị: cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp ý kiến tham gia của các sở ngành thành viên để hoàn thiện, kiện toàn quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Về Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo cần bám vào Nghị quyết số 35 của Chính phủ để ban hành trong đó xác định mục tiêu chung là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Đối với chính sách khởi nghiệp, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc cần biên soạn lại để ban hành. Đồng chí cũng yêu cầu: Việc tổ chức Chợ khởi nghiệp cần nghiên cứu mở rộng thêm đối tượng tham gia, thống nhất thời gian diễn ra vào tháng 5, địa điểm tổ chức tại Quảng trưởng 26.3. Riêng về cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên phải xây dựng được khung kịch bản cụ thể để trong tháng 5 phát động được cuộc thi. Các thành viên, tổ giúp Ban Chỉ đạo việc cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng ngành để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao./.

Tuấn Quỳnh -  Nguyễn Tâm

.