Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 22/07/2021, 11:42 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21.7, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Hướng dẫn số 1488/HD-UBND về việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ gồm:

1. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động.

2. Người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

3. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

4. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

5. Người lao động ngừng việc.

6. Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

7. Trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế.

8. Viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch.

9. Hộ kinh doanh.

10. Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Để xem chi tiết về điều kiện, nguyên tắc, nội dung và thủ tục hỗ trợ, mời bạn đọc nhấn vào đường link dưới đây:

>> Hướng dẫn 1488/HD-UBND

Đ.T

.