Chi trả hơn 9,5 tỷ đồng cho phụ nữ sinh con đúng chính sách

Thứ Tư, 28/10/2020, 16:26 (GMT+7)

BHG - Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có gần 5.000 đối tượng được nhận kinh phí hỗ trợ theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số (Nghị định 39) với số tiền hơn 9,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng đã có 41 đối tượng bị thu hồi kinh phí hỗ trợ do vi phạm Nghị định 39.

Theo Nghị định 39, đối tượng được hỗ trợ là phụ nữ người dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ là người Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn (trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) khi sinh con thuộc một trong các trường hợp, như: Sinh 1 hoặc 2 con; sinh lần thứ nhất mà sinh 3 con trở lên; đã có 1 con đẻ, nhưng sinh lần thứ 2 mà sinh 2 con trở lên…. Định mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/người; thời điểm hỗ trợ tính từ tháng đầu sau khi sinh con thuộc đối tượng được hỗ trợ.

 Thông qua thực hiện Nghị định 39 đã góp phần động viên phụ nữ là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh sinh con đúng chính sách dân số để nuôi dạy con tốt và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Trần Kế 

.