Không ngừng chăm lo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 20/03/2020, 10:41 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh ta luôn quan tâm, thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển KT-XH cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Do đó, nhiều chính sách dân tộc được triển khai thực hiện sâu rộng, phát huy hiệu quả tích cực trong nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và từng bước giúp người dân giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Phụ nữ Pà Thẻn, thôn My Bắc, xã Tân Bắc (Quang Bình) dệt thổ cẩm truyền thống.
Phụ nữ Pà Thẻn, thôn My Bắc, xã Tân Bắc (Quang Bình) dệt thổ cẩm truyền thống.

Với đặc thù tỉnh miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn với 19 dân tộc cùng sinh sống, tỷ lệ người DTTS chiếm 87,3%, có 5 dân tộc rất ít người; công tác phát triển KT-XH cho đồng bào vùng DTTS luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đặc biệt; BTV Tỉnh ủy đề ra các chủ trương, chỉ đạo HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các chính sách của T.Ư phù hợp, linh hoạt với thực tế; chỉ đạo thực hiện đồng bộ, lồng ghép các nguồn lực để triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với vùng dân tộc và miền núi; trọng tâm là các chương trình 135, xây dựng NTM, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, MTTQ và các đoàn thể ký kết nhiều chương trình phối hợp triển khai thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; qua đó, khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS tiếp tục được chú trọng. Nhiều chính sách thực hiện hiệu quả, như: Chương trình 30a, 135, Đề án 196 về nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo theo Quyết định số 755; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ… Trong đó, năm 2019, Chương trình 135 với nguồn vốn T.Ư giao trên 230 tỷ đồng, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch, phân bổ cho gần 200 công trình, hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng. Đồng thời, kết hợp nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dang hóa sinh kế cho vùng đồng bào DTTS.

Cùng với đó, quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS. Các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào DTTS được thực hiện thường xuyên. Các địa phương quan tâm thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân dịp Tết, đau ốm, gặp khó khăn. Cấp phát kịp thời, đẩy đủ các ấn phẩm báo, tạp chí, từ nội dung các ấn phẩm đã giúp đồng bào DTTS nâng cao nhận thức, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Công tác giáo dục pháp luật, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết được các địa phương tích cực triển khai với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Các chính sách về y tế tạo điều kiện cho đồng bào DTTS được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng…

Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách và dự án đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS, các chương trình đầu tư của Chính phủ kết hợp với công tác xã hội hóa chăm lo phát triển sản xuất, đời sống đã thay đổi đáng kể diện mạo vùng đồng bào DTTS. Năm 2019, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, thu nhập bình quân ước đạt 27,9 triêu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 28,75% (năm 2018) xuống còn 16,73%, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 14,29%, có 39/195 xã đạt chuẩn NTM; 100% xã có điện lưới quốc gia, 80,7% số hộ DTTS được sử dụng nước hợp vệ sinh…

Bài, ảnh: PHẠM HOAN

.