Yên Minh nỗ lực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Ba, 02/07/2019, 09:58 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, huyện Yên Minh đã tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị - xã hội ổn định.

Bà con xã Thắng Mố, huyện Yên Minh chú trọng việc đọc báo nhằm nắm bắt thông tin thời sự.
Bà con xã Thắng Mố, huyện Yên Minh chú trọng việc đọc báo nhằm nắm bắt thông tin thời sự.

Toàn huyện có tổng diện tích tự nhiên 783,65 km2 với 18 đơn vị hành chính, trong đó có 4 xã giáp biên giới, có 282 thôn, bản, tổ dân phố; tổng dân số 94.783 người, gồm 16 dân tộc cùng sinh sống. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất vượt khó không cam chịu đói nghèo; nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực  tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “đoàn kết phấn đấu xây dựng bản, làng và quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh” góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ vững chủ quyền biên giới Quốc gia.

 Trong 5 năm qua, kinh tế huyện Yên Minh chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 856,5 tỷ đồng; công nghiệp, xây dựng đạt 12,90 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ đạt 13,40 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 20,30 triệu đồng/người/năm; lương thực bình quân 461,2 kg/người/năm. Đồng thời, huyện đã thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và giải quyết việc làm cho đồng bào DTTS, như: Chương trình 30a, 135 của Chính phủ và đầu tư xây dựng 339 công trình phát triển cơ sở hạ với kinh phí 117.327 triệu đồng cho 148 thôn đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, hỗ trợ sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo về giống lúa, ngô, đậu tương, giống cây chè, cây ăn quả, cỏ chăn nuôi, giống gia súc, vật tư, phân bón để phát triển sản xuất với tổng kinh phí 24.421,465 triệu đồng. Đề án quy tụ dân cư đã hỗ trợ di chuyển và ổn định tại chỗ cho 133 hộ.

Chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS đã mang lại hiệu quả tích cực, phát huy được vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tạo được sự lan tỏa xã hội góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, từ đó tạo sự phát triển ổn định về chính trị, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, biên giới Quốc gia được giữ vững. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS, huyện đã hỗ trợ 3.023 hộ với tổng kinh phí 9.940 triệu đồng; trong đó, đất sản xuất 815 hộ/6.300 triệu đồng với diện tích 160 ha; mua máy nông cụ 208 hộ/1.040 triệu đồng; cấp nước sinh hoạt phân tán (bể, lu) 2.000 hộ với 2.600 triệu đồng; chỉ tính riêng trong năm 2018, huyện đã hỗ trợ 424 hộ nghèo 424 téc nước. Cùng với đó thực hiện tốt việc hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ trong 5 năm qua 13.884.296 tỷ đồng.

Để chăm lo đời sống đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện hiệu quả, thời gian tới, huyện Yên Minh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc và phát huy dân chủ. Đẩy mạnh phát triển KT - XH; quan tâm chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS. Giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia. Tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể để xây dựng huyện Yên Minh phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: HỒNG CỪ

.