Tích cực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Tư, 05/06/2019, 08:56 (GMT+7)

BHG - Với đặc thù tỉnh miền núi, biên giới, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tạo sự chuyển biến quan trọng trong phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình 135, người dân xã Linh Hồ (Vị Xuyên) mở rộng chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa.
Từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình 135, người dân xã Linh Hồ (Vị Xuyên) mở rộng chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa.

Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi đã được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển KT - XH địa phương. Một trong những kết quả nổi bật đó là: Các hạng mục đầu tư thuộc dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, cũng như hỗ trợ kết cấu hạ tầng khác được triển khai đảm bảo tính công khai, dân chủ. Chỉ tính riêng trong năm 2018, toàn tỉnh được giao kế hoạch vốn Chương trình 135 là 222 tỷ 829 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn gồm 225 công trình, duy tu, bảo dưỡng 67 công trình cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo trên 30 tỷ đồng, triển khai 36 mô hình giảm nghèo, bao gồm nuôi trâu, bò sinh sản, nuôi gà, lợn, trồng rau sạch… Qua đó, giúp các hộ nghèo có điều kiện mua sắm vật tư, giống cây trồng, vật nuôi, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tập quán sản xuất, góp phần giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân vùng DTTS.

Thực hiện Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT - XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020, Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện chính sách đảm bảo đúng quy trình, đối tượng. Đến hết năm 2018 đã giải ngân cho 1.223 hộ DTTS vay với tổng số tiền trên 47 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh triển khai thực hiện tốt Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn, với tổng kinh phí 52,8 tỷ đồng, các huyện, thành phố đã thực hiện cấp phát tiền để người dân chủ động mua giống cây trồng, vật nuôi, phân bón phục vụ sản xuất. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc luôn được triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng, đúng địa bàn, qua đó tiếp thêm động lực để các hộ đồng bào DTTS vươn lên ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, chính sách người có uy tín cũng được các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện tốt. Hàng năm, tỉnh đều tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và biểu dương người có uy tín vùng DTTS; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín nhân các ngày lễ, tết, gia đình gặp khó khăn, thiên tai, hoạn nạn. Phối hợp với bưu điện cấp phát báo, tạp chí kịp thời, đầy đủ đến các đối tượng; giúp đồng bào DTTS nâng cao nhận thức, trình độ dân trí, tự vươn lên thoát nghèo, giữ vững an ninh chính trị, củng cố khối đại đoàn kết.

Thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS theo Quyết định 498 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã triển khai 8 mô hình điểm tại các huyện; các mô hình đều giảm từ 50 – 90%, một số mô hình đã không còn tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số vùng DTTS. Trong đó, phải kể đến Mô hình “Trường học không tảo hôn, kết hôn cận huyết” của Trường PTDT Nội trú THCS&THPT Yên Minh. Với gần 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhà trường đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từng năm học. Vào đầu mỗi năm học, trường tiến hành ký cam kết không tảo hôn, kết hôn cận huyết giữa Ban Giám hiệu với giáo viên chủ nhiệm các lớp và học sinh. Đồng thời, thực hiện tích hợp giáo dục phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vào các môn học và các hoạt động ngoại khóa. Xây dựng các câu lạc bộ tiền hôn nhân tại mỗi lớp học, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ… Từ năm 2016 đến nay, nhà trường không có học sinh tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, chất lượng giáo dục được nâng lên.

Từ các chương trình, chính sách, dự án được triển khai hiệu quả, đời sống đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm bình quân trên 5%, cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn từng bước được hoàn thiện; các thiết chế văn hóa, văn nghệ, thể thao được quan tâm và phát triển mạnh ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa… Qua đó đã góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.