HĐND tỉnh tạm phê duyệt tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh

Thứ Năm, 17/01/2019, 10:02 (GMT+7)

BHG - Ngày 7.12.2018 Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đã ký ban hành Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND về việc tạm thời phê duyệt tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù của tỉnh trong năm 2019 là 25.497 chỉ tiêu.

Trong đó, tổng số người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là 25.360 chỉ tiêu, gồm 3.887 chỉ tiêu sự nghiệp Y tế; 624 chỉ tiêu sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 630 chỉ tiêu sự nghiệp khác; 19.887 chỉ tiêu sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; 332 chỉ tiêu Hợp đồng 68. Tổng số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh là 137 chỉ tiêu, gồm số lượng người làm việc 132 chỉ tiêu và 5 chỉ tiêu Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Nghị quyết cũng quy định đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có số lượng người làm việc giảm trừ, nếu số viên chức chức trong biên chế lớn hơn số chỉ tiêu được giao năm 2019 (biên chế thực hiện/biên chế giao), thì cắt giảm kinh phí khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Để xem cụ thể Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND bạn đọc kích xem đường link dưới.

BTV (Soạn)

>> Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND

.