HĐND tỉnh quy định số lượng chức danh, một số chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Thứ Hai, 07/01/2019, 11:08 (GMT+7)

BHG - Ngày 7.12.2018 Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đã ký ban hành Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND về việc Quy định số lượng chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND nêu rõ: Mỗi xã có 15 chức danh, được bố trí tối đa 08 người; mỗi thị trấn có 16 chức danh được bố trí tối đa 09 người; mỗi phường có 18 chức danh, được bố trí tối đa 11 người. Các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự được bố trí thêm 01 người để đảm nhiệm chức danh Công an viên thường trực. Đối với thôn, tổ dân phố: Mỗi thôn có 12 chức danh, được bố trí tối đa 07 người; mỗi tổ dân phố thuộc thị trấn có sản xuất nông nghiệp có 11 chức danh, được bố trí tối đa 06 người; tổ dân phố thuộc phường và thị trấn không có sản xuất nông nghiệp có 10 chức danh, được bố trí tối đa 05 người.

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố, ngoài mức phụ cấp của chức danh phụ trách chính, được kiêm nhiệm tối đa thêm 02 chức danh khác và hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm, trong đó cấp xã kiêm nhiệm thêm 01 chức danh được hưởng 60% phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm; kiêm nhiệm 02 chức danh được hưởng 80% phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm có hệ số phụ cấp cao nhất. Đối với thôn và tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% phụ cấp của mỗi chức danh kiêm nhiệm.

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia đóng Bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức đóng bằng 22% mức lương cơ sở, trong đó Nhà nước đảm bảo 14%, người lao động đóng 8% mức lương cơ sở. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, chưa được hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế theo các chương trình, dự án ưu tiên đối với các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc đối tượng đóng bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành… Để xem cụ thể Nghị quyết 27/2018/NQ-HĐND bạn đọc kích xem đường link dưới.

>> Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND

BTV (Soạn)

.