HĐND tỉnh Phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2019

Thứ Tư, 09/01/2019, 15:20 (GMT+7)

BHG - Ngày 7.12.2018 Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đã ký ban hành Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND Phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2019 là 2.280 biên chế. Trong đó 1.159 biên chế giao các sở, ban, ngành tỉnh. 1.025 biên chế giao UBND các huyện, thành phố và 96 biên chế của Chi cục Quản lý thị trường chờ chuyển về Bộ Công Thương. Nghị quyết cũng nhấn mạnh đối với các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố có biên chế giảm trừ. Nếu số công chức trong biên chế lớn hơn số biên chế được giao năm 2019 (biên chế thực hiện/biên chế giao), thì cắt giảm kinh phí khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP… Để xem cụ thể Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND bạn đọc kích xem đường link dưới.

BTV (Soạn)

>> Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND

.