Nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 28/12/2018, 11:52 (GMT+7)

BHG - Là địa bàn sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Lãnh đạo tỉnh và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch.
Lãnh đạo tỉnh và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch.

Cụ thể hóa các chương trình, đề án, quyết định của T.Ư về chính sách dân tộc, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả; các cấp, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể ký kết nhiều chương trình phối hợp thực hiện. Năm 2018, tỉnh đã phân bổ nguồn vốn đầu tư trên 222 tỷ đồng từ Chương trình 135 để đầu tư cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật; thực hiện các mô hình giảm nghèo; nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở; bố trí 6 tỷ đồng thực hiện Đề án Phát triển KT - XH vùng dân tộc Cờ Lao; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phân bổ trên 47,7 tỷ đồng cho 1.223 hộ vay theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT - XH vùng DTTS và miền núi, giai đoạn 2017 - 2020.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhiều đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín (NCUT); bình chọn NCUT tiêu biểu để tôn vinh theo Chương trình “Điểm tựa bản, làng”; tổ chức Hội nghị biểu dương NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh lần thứ III, năm 2018. Phối hợp với Bưu điện tỉnh cấp, phát các loại báo, tạp chí kịp thời, đầy đủ đến đối tượng thụ hưởng chính sách. Qua đó, giúp đồng bào DTTS nâng cao nhận thức, trình độ, phát triển KT - XH, vươn lên thoát nghèo, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, củng cố khối đại đoàn kết.

Tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS; Dự án “Tăng cường quan hệ đối tác vì sự phát triển công bằng và toàn diện của cộng đồng các DTTS”; Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong các sáng kiến phát triển”. Các chính sách về y tế, bảo hiểm y tế, giáo dục dân tộc được thực hiện đầy đủ. Bệnh nhân là người nghèo khám, chữa bệnh được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định. Các chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh nghèo ở xã, thôn vùng khó khăn đã giúp các em có điều kiện tốt hơn trong học tập, góp phần nâng tỷ lệ huy động trẻ đến trường và duy trì sĩ số; chất lượng giáo dục vùng dân tộc ngày càng được cải thiện. Công tác bảo tồn và phát triển văn hóa đồng bào DTTS được chú trọng; Đề án đưa kỹ năng sống và văn hóa truyền thống các DTTS vào giảng dạy trong các trường học được triển khai hiệu quả.

Nhờ thực hiện tốt các chính sách dân tộc, đời sống vùng đồng bào DTTS không ngừng được nâng lên. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,18% xuống còn 28,75%; 100% xã có điện lưới Quốc gia; 91,4% hộ dân được sử dụng điện; 81,5% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 43% thôn, tổ dân phố được công nhận tiêu chí văn hóa; 100% trạm y tế có bác sỹ. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được duy trì và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Để đồng bào DTTS thực sự được thụ hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước vươn lên thoát nghèo, làm chủ cuộc sống, các cấp, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực, chủ động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ ở cơ sở; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy nội lực, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, tích cực hội nhập với sự phát triển chung của tỉnh; tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chính sách cho đồng bào DTTS; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người DTTS; chăm lo xây dựng và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; từng bước hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở vùng dân tộc và miền núi; thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở; nâng cao vị trí, vai trò NCUT trong cộng đồng.

Bài, ảnh:  BIỆN LUÂN

.