Nhiều chính sách phát triển ngành nghề nông thôn

Thứ Sáu, 04/05/2018, 09:16 (GMT+7)

Theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/04/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn, nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các cơ sở ngành nghề nông thôn hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định hiện hành của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; làng nghề, làng nghề truyền thống được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các làng nghề. Nội dung hỗ trợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng làng nghề: Đường giao thông, điện, nước sạch; hệ thống tiêu, thoát nước; xây dựng trung tâm, điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm làng nghề; ưu tiên hỗ trợ làng nghề có nguy cơ mai một, thất truyền; làng nghề của đồng bào dân tộc thiểu số; làng nghề có thị trường tiêu thụ tốt...

Người dân thôn Lùng Hẩu, xã Thái An (Quản Bạ) giữ gìn và phát huy làng nghề truyền thống
Người dân thôn Lùng Hẩu, xã Thái An (Quản Bạ) giữ gìn và phát huy làng nghề truyền thống. Ảnh: Tư liệu

 >>Xem Nghị định 52/2018/NĐ-CP

.