Nghị định 55 của Chính phủ: "Cú hích" lớn cho tín dụng nông nghiệp, nông thôn

Thứ Sáu, 09/02/2018, 08:33 (GMT+7)

BHG - Phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và đã có nhiều chính sách tín dụng phù hợp, giúp khơi thông nguồn vốn tới khu vực này. Các chính sách đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Trang trại chăn nuôi của anh Vũ Thành Duy, thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên) được hình thành sau khi có Nghị định 55 của Chính phủ.
Trang trại chăn nuôi của anh Vũ Thành Duy, thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên) được hình thành sau khi có Nghị định 55 của Chính phủ.

Ngày 9.6.2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định ban hành, có tính đột phá, thể hiện cơ chế thông thoáng, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong các chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp trước đó. Theo nghị định, các tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho nông nghiệp, nông thôn, không giới hạn về mức cho vay. Nghị định cũng cho phép khách hàng cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, chủ trang trại, hợp tác xã… được vay không tài sản bảo đảm ở mức 50 triệu đồng đến 3 tỷ đồng; các doanh nghiệp, HTX tham gia mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm lên đến 70% - 80% giá trị dự án, phương án sản xuất, kinh doanh. Nghị định quy định rõ phương thức cho vay, cơ chế bảo đảm tiền vay... nên giúp đơn giải hóa rất nhiều về mặt hồ sơ, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi giúp nhân dân tiếp cận vốn.

Ngay khi có Nghị định 55 và thông tư hướng dẫn thực hiện của Ngân hàng Nhà nước; ngày 31.8.2015, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 1625/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ; chỉ đạo các cấp, ngành cùng vào cuộc, triển khai hiệu quả nghị định theo chức năng, nghiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân được vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. UBND tỉnh cũng đã ban hành Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng chương trình liên kết giữa doanh nghiệp và các hộ nông dân, gắn với các chương trình dự án phát triển của tỉnh; khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, các nhóm sở thích trong sản xuất nông lâm nghiệp, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 209 và Nghị quyết 86 về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hàng hóa, giúp “khơi thông” nguồn vốn chảy về khu vực nông nghiệp, nông thôn nhiều và hiệu quả hơn.

Các cấp, các ngành và tổ chức tín dụng đều có kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định 55. Chính vì vậy, Nghị định 55 của Chính phủ đang từng bước vào cuộc sống; giúp các tổ chức, cá nhân giải “bài toán” khó về nguồn vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tính đến cuối năm 2017, tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh (không bao gồm dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội) đạt trên 5.781 tỷ đồng với 34.632 khách hàng, chiếm trên 50% tổng dư nợ của các chi nhánh ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Trong giai đoạn tiếp theo, các cấp, các ngành cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để có thêm nhiều tổ chức, cá nhân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Nghị định 55 để khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

.