Phát triển Kinh tế biên mậu: Nhiều chính sách chưa đến với doanh nghiệp

Thứ Ba, 04/04/2017, 07:28 (GMT+7)

BHG- Tính đến thời điểm này, Nghị quyết 206 của HĐND tỉnh ban hành ngày 10.12.2015 về một số chính sách khuyến khích phát triển Kinh tế biên mậu, nhằm thực hiện Chương trình trọng tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về “Phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh” có hiệu lực và triển khai được hơn 1 năm. Đã có nhiều kết quả đáng khích lệ trong hoạt động thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy của tỉnh và xuất, nhập khẩu (XNK) qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chính sách chưa đến được với các doanh nghiệp.

Dù đạt được nhiều kết quả khả quan trong hoạt động kinh tế biên mậu nhưng doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được  nhiều chính sách của Nghị quyết 206. Trong ảnh: Bãi đỗ xe của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Huy Hoàng mới được đầu tư xây dựng tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy.
Dù đạt được nhiều kết quả khả quan trong hoạt động kinh tế biên mậu nhưng doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được nhiều chính sách của Nghị quyết 206. Trong ảnh: Bãi đỗ xe của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Huy Hoàng mới được đầu tư xây dựng tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy.

Kết quả khả quan...

Nghị quyết 206 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.1.2016, với 5 chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy thuộc Khu Kinh tế tỉnh và tại các cửa khẩu khác, các chợ biên giới, chợ cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh như: Ưu đãi tiền thuê đất; hỗ trợ giải phóng mặt bằng, san tạo mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu; hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu, kho, bãi, cơ sở chế biến gia công hàng xuất khẩu tại các cửa khẩu; hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa; hỗ trợ thuê mặt bằng kinh doanh.

Tính đến cuối năm 2016, tròn 1 năm thực hiện nghị quyết, đã có 5 doanh nghiệp được ưu đãi tiền thuê đất với tổng diện tích đất được cho thuê 22.266 m2, số tiền ưu đãi là gần 600 triệu đồng. Nâng tổng số các doanh nghiệp đã được hỗ trợ ưu đãi về tiền thuê đất tại Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy lũy kế đến hết năm 2016 là 40 doanh nghiệp, với tổng diện tích đất cho thuê là 139.432 m2; tổng số tiền ưu đãi trên 2,5 tỷ đồng, với 35/40 doanh nghiệp hưởng lợi. Ngoài ra, 5 doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng kho bãi và cơ sở chế biến tại Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy đã được các Ngân hàng Thương mại cam kết tạo điều kiện cho vay vốn. Đặc biệt, kết quả lớn nhất trong hoạt động Kinh tế biên mậu là tổng trị giá kim ngạch XNK của tỉnh trong năm 2016 đạt trên 1,2 tỷ USD, gấp hơn 6 lần so với năm 2015 và cũng là năm cao nhất từ trước đến nay.

Cùng với các kết quả về công tác xúc tiến đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu và hoạt động XNK qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, các thủ hành chính trong khâu thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy được giảm tải, cải cách đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho các doanh nghiệp XNK qua cửa khẩu. Qua đó, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp XNK qua cặp Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo.

Nhiều chính sách hỗ trợ chưa tới doanh nghiệp

Dù có nhiều kết quả đáng khích lệ trong hoạt động kinh tế biên mậu trong năm 2016 sau khi triển khai Nghị quyết 206, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều chính sách chưa tới được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư, kinh doanh cũng như XNK tại Khu kinh tế cửa khẩu, hay các cửa khẩu, các chợ biên giới, chợ cửa khẩu ở các khu vực khác

Điều này được thể hiện, trong 5 chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Nghị quyết 206, tính đến thời điểm này chỉ có Chính sách ưu đãi tiền thuê đất có 5 doanh nghiệp tiếp cận và được hỗ trợ; chính sách hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa mới có 1 doanh nghiệp đã hoàn thành hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét ra quyết định hỗ trợ, nhưng vẫn chưa được hưởng hỗ trợ. Còn lại, các chính sách khác chưa có tổ chức, cá nhân nào tiếp cận, xin hỗ trợ và được hỗ trợ.

Nói về nguyên nhân khiến các doanh nghiệp chưa tiếp cận được chính sách, Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền cho biết: Ngoài cặp Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo, các cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn tỉnh đều chưa được công bố (mở chính thức) là loại hình cửa khẩu, lối mở theo quy định, nên phía Trung Quốc chưa công nhận các cửa khẩu này là hình thức cửa khẩu và được quản lý theo hình thức lối mở, do vậy các hoạt động XNK phát sinh tại các cửa khẩu đều bị coi là hoạt động buôn lậu và bị ngăn chặn. Do đó, trong năm 2016 các hoạt động XNK không thể thực hiện được do phía Trung Quốc lập rào chắn và bố trí lực lượng để ngăn nên chưa thu hút được các nhà đầu tư vào xây dựng chợ biên giới, hệ thống kho, bãi,... Trong chính sách hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa, với các doanh nghiệp ngoại tỉnh, do công tác tuyên truyền chưa được triệt để và sâu rộng nên đa số chưa nắm bắt được. Với các doanh nghiệp trong tỉnh, hoạt động XNK có quy mô nhỏ lẻ và chủ yếu thực hiện các khâu dịch vụ xuất khẩu, số ít doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp các mặt hàng khuyến khích hỗ trợ xuất khẩu nhưng chưa đáp ứng đủ các điều kiện hỗ trợ theo quy định, ngoài ra một số hàng hóa của địa phương không xuất khẩu trực tiếp qua cửa khẩu của tỉnh...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chọn phát triển Kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh là một trong 2 khâu đột phá và 5 chương trình trọng tâm; HĐND tỉnh cũng xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển Kinh tế biên mậu (Nghị quyết 206); UBND tỉnh ra Quyết định số 2792 phê duyệt Đề án Phát triển Kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Với những định hướng của Tỉnh ủy và sự quyết liệt triển khai của HĐND – UBND tỉnh, có thể thấy, phát triển Kinh tế biên mậu đã và đang nhận được sự quan tâm, kỳ vọng rất lớn của Đảng bộ và chính quyền tỉnh ta. Hy vọng rằng, các ngành chuyên môn tích cực tuyên truyền rộng để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp cận được hết các chính sách của Nghị quyết 206 và hoạt động Kinh tế biên mẫu sẽ tiếp tục có những bước phát triển đột phá trong thời gian tới.

DUY TUẤN

.