Một triệu tấn xi - măng và quyết tâm của tỉnh

Thứ Năm, 09/02/2017, 07:43 (GMT+7)

BHG- Từ năm 2011 – 2016, dưới sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận và khích lệ. Đã có 16/176 xã được công nhận đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí Quốc gia. Nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện và nâng cao. Dù với nguồn ngân sách ngày càng khó khăn và là một tỉnh nghèo đặc biệt khó khăn của cả nước, nhưng tỉnh ta vẫn quyết tâm thực hiện hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt vùng nông thôn, đưa người dân trở thành chủ thể trong xây dựng NTM, điều đó thể hiện rõ ở Đề án một triệu tấn xi - măng đầu tư hạ tầng nông thôn và xây dựng NTM, giai đoạn 2017 - 2020 với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt và triển khai ngay trong tháng 1 vừa qua.

Lãnh đạo tỉnh và người dân thôn Bản Bang, xã Đạo Đức hưởng ứng làm đường giao thông nông thôn ngay sau phát động triển khai Đề án.
Lãnh đạo tỉnh và người dân thôn Bản Bang, xã Đạo Đức hưởng ứng làm đường giao thông nông thôn ngay sau phát động triển khai Đề án.

Theo tính toán, Đề án một triệu tấn xi - măng có tổng nguồn vốn gần 1.320 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh và nguồn kinh phí Chương trình xây dựng NTM. Đây là số tiền lớn đối với một tỉnh chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách do T.Ư cấp. Thế nhưng, ngay những ngày đầu năm 2017, UBND tỉnh đã tổ chức phát động triển khai Đề án này tới các ngành và các huyện, thành phố...

Đề án một triệu tấn xi - măng đặt ra mục tiêu đến năm 2020, có ít nhất 25% số xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí số 2 về giao thông trong bộ tiêu chí NTM; có khoảng 50% số xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số hộ nghèo; có 60% số xã đạt tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Phấn đấu từ 16 xã đạt chuẩn năm 2016 lên 38 xã đạt chuẩn NTM vào năm 2020 và không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Với mục tiêu rất cụ thể nêu trên, để thực hiện Đề án, toàn tỉnh sẽ sử dụng khoảng gần 759.000 tấn xi - măng đầu tư cho phát triển đường giao thông nông thôn, trên 241.000 tấn xi- măng để kiên cố hóa kênh mương nội đồng ở tất cả các huyện, thành phố. Tổng nguồn vốn dự kiến khoảng gần 1.320 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương chiếm 50%, ngân sách từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM chiếm 50%. Tuy nhiên, ngoài nguồn lực hỗ trợ xi - măng của tỉnh và T.Ư, kết quả của Đề án phụ thuộc nhiều vào nhận thức của nhân dân trong hưởng ứng tham gia đóng góp ngày công lao động và kinh phí mua nguyên liệu xây dựng NTM.

Hưởng ứng chương trình này, trong buổi phát động triển khai Đề án, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Lương Văn Đoàn thay mặt cho các huyện, thành phố đã khẳng định: Đây là một Đề án có tính khả thi cao, đáp ứng đúng nhu cầu cần thiết của các địa phương và người dân trong triển khai thực hiện xây dựng NTM, hoàn thành các mục tiêu của tỉnh, huyện đã đề ra trong giai đoạn 2015 – 2020.

Với những quyết tâm đã thể hiện rõ từ việc xây dựng và triển khai Đề án một triệu tấn xi măng của cấp ủy, chính quyền tỉnh ta, đó giống như sự khẳng định và niềm tin vào một chính sách sẽ đem lại những kết quả tích cực góp phần thay đổi bộ mặt vùng nông thôn của tỉnh trong những năm tới. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể thành hiện thực nếu các chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là các chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 trong buổi lễ phát động triển khai thực hiện Đề án tại thôn Bản Bang, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) vừa qua, nêu rõ: Cần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, đồng bộ về nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân và xã hội về Chương trình này; các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp của các huyện, thành phố phải coi đây là điều kiện tiên quyết để thay đổi bộ mặt nông thôn, nên cần tham mưu tốt cho tỉnh và hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho cơ sở trong triển khai thực hiện. Đặc biệt, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Đề án phải hưởng ứng tích cực bằng việc tham gia hiến đất, kinh phí, đóng góp ngày công lao động và tham gia mọi  hoạt động vào xây dựng NTM... mới có thể thành công.

DUY TUẤN

.