Công văn về việc gửi bài nói chuyện của Bác Hồ đến thăm Hà Giang năm 1961

Thứ Năm, 17/03/2016, 15:17 (GMT+7)

BHG- Ngày 11.3, Báo Hà Giang nhận được công văn số 170-CV/BTG, ngày 08.03.2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi bài nói chuyện của Bác Hồ đến thăm Hà Giang năm 1961. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung công văn này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.