Đơn vị tiên phong trong thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Thứ Ba, 19/10/2021, 12:59 (GMT+7)

BHG - Nhận thức được giá trị sâu sắc của 2 Lời căn dặn: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” (trích lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” (trích lời của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an) đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND), nhất là công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS), Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh tự xác định đây là “nhiệm vụ kép” vừa nghiên cứu, tham mưu thực hiện tốt, vừa tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị học tập, nghiên cứu, tiên phong trong triển khai thực hiện để hướng dẫn các đơn vị.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội hàm 2 lời căn dặn.  										Ảnh: Phương Thúy
Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội hàm 2 lời căn dặn. Ảnh: Phương Thúy

Trên cơ sở chỉ đạo, định hướng của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị đã nghiên cứu, cụ thể hóa, thiết kế nội dung 2 lời căn dặn thành 2 bộ Bích chương, mỗi bộ đều có 9 chữ, kích thước phù hợp để treo trang trọng bên Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong hội trường, phòng họp, nơi tiếp công dân của các đơn vị Công an từ tỉnh đến cấp xã; chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn lực lượng với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Tính đến hết tháng 8.2021, các đơn vị đã hoàn thành việc treo 2 Bích chương và tổ chức học tập, tìm hiểu nội dung, ý nghĩa của 2 lời căn dặn và triển khai thực hiện trong công tác hàng ngày của mỗi CBCS. Đây cũng là một kênh tương tác thiết thực để người dân theo dõi, giám sát, góp ý với lực lượng Công an Hà Giang, từ đó loại bỏ tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác, vi phạm đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, coi thường, hách dịch, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xâm phạm lợi ích của nhân dân, hình thành lối sống trọng danh dự, trọng liêm sỉ, vì cộng đồng và lợi ích chung; xây dựng giá trị người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Việc treo Bích chương là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực trong bối cảnh Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các địa phương đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của từng đảng viên, CBCS; bồi đắp niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; nâng cao trách nhiệm của mỗi CBCS trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Xác định rõ vai trò là đơn vị chủ trì tham mưu công tác truyền thông, tuyên truyền trực quan, chính trị tư tưởng và thi đua khen thưởng, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị đã tham mưu với lãnh đạo các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBCS. Ngoài việc nghiên cứu, triển khai 2 Bích chương, nhiều sản phẩm, cách làm mới, sáng tạo, thiết thực đã được đơn vị thực hiện có hiệu quả như: Tham mưu ban hành Quy định về chấm điểm, phân loại thi đua đối với khối Phòng và cá nhân CBCS; khối Công an huyện, thành phố; tham mưu ban hành “Quy tắc ứng xử của CBCS Công an tỉnh Hà Giang”; tham mưu thành lập “Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an tỉnh Hà Giang”; tham mưu ban hành cuốn tài liệu tham khảo “Hệ thống câu hỏi phục vụ công tác nghiên cứu, học tập các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng và đảng viên mới” và phần mềm kiểm tra trắc nghiệm, bộ tài liệu “Đề cương bài giảng các chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng đảng và đảng viên mới”; tham mưu Đề án ứng dụng mạng xã hội trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh; tham mưu chuyên đề “dự, đánh giá, hướng dẫn sinh hoạt Chi bộ Công an xã”… tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng cho CBCS. 

Trong tháng 9 vừa qua, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thành công 2 Hội thảo về chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” ở cấp cơ sở để làm rõ hơn nhận thức, hành động của CBCS khi liện hệ thực hiện 2 lời căn dặn trong thực tế. Những kết quả thu được qua các cuộc hội thảo này là cơ sở quan trọng để Công an tỉnh đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị về chủ đề này trong toàn lực lượng lên một tầm cao mới. Qua hội thảo cấp cơ sở, khẳng định việc tổ chức học tập, thực hiện 2 lời căn dặn là “điểm sáng” trong giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng. Đây là cách làm thiết thực, tinh tế, “ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện” cần tiếp tục hoàn thiện và lan tỏa.

Tham luận tại Hội thảo về chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh nêu rõ: Lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Tô Lâm vừa là danh dự, vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao của lực lượng Công an trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. 2 lời căn dặn, có mối quan hệ biện chứng sâu sắc với nhau và liên hệ mật thiết với “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”. Do đó, mỗi CBCS cần thường xuyên tự rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Với những kết quả và kinh nghiệm có được qua triển khai 2 lời căn dặn, thời gian tới, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, không ngừng đổi mới, sáng tạo để tham mưu nhiều hơn nữa những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác chính trị tư tưởng, góp phần quan trọng bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an Hà Giang ngày càng chính quy, trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với danh dự, truyền thống CAND và niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

DIỆU LOAN

.