Hà Giang

Đảng ủy Công an tỉnh học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng

11:05, 15/10/2020

BHG - Ngày 14.10, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) và thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong lực lượng.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, phổ biến chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - Chuyên đề 2021; các Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, đặc biệt là Nghị quyết số 10 về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên giai đoạn 2021 - 2025 và thông tin thời sự chuyên đề tình hình thế giới, trong nước; tình hình phát triển KT-XH trong nước và địa phương...

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và thiết thực, giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc các cấp ủy, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các tổ chức quần chúng trong Công an tỉnh không ngừng nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; kịp thời cập nhật, nắm bắt các thông tin thời sự quan trọng, từ đó xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của từng tập thể cấp ủy và cá nhân cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện.

Trung Thực (Công an tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bản Ngò xây dựng Chi bộ Quân sự vững mạnh

BHG - Nhiều năm qua Chi bộ Quân sự xã Bản Ngò (Xín Mần) đã lãnh đạo làm chuyển biến công tác quốc phòng, nhiệm vụ quân sự địa phương; nâng cao năng lực, trách nhiệm, tác phong chỉ huy cho nhiều cán bộ quân sự ở cơ sở; khẳng định vai trò quản lý, rèn luyện đảng viên và lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) tích cực huấn luyện, tham gia giúp nhau phát triển kinh tế hộ, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới…

30/09/2020
Chung sức chiến thắng đại dịch

BHG - Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phát động, Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) tổ chức quán triệt cho mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhận thức sâu sắc tinh thần "Chống dịch như chống giặc", đồng thời đề ra các mục tiêu, giải pháp để thực hiện hiệu quả phong trào.

29/09/2020
Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

BHG - "Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 những nữ quân nhân thuộc Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng khối đoàn kết, cùng nhau khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần cùng LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc". Đó là nhận xét của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh khi đánh giá kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

29/09/2020
Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

BHG - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó, nhiệm vụ đầu tiên chính là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh nói chung và Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, được tiến hành thường xuyên, lâu dài. 

28/09/2020