Hà Giang

Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

07:12, 28/09/2021

BHG - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó, nhiệm vụ đầu tiên chính là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh nói chung và Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, được tiến hành thường xuyên, lâu dài. 

Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tổ chức hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.									 Ảnh: TƯ LIỆU
Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tổ chức hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: TƯ LIỆU

Với gần 30 đảng viên, trong thời gian qua, Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tới toàn thể cán bộ, đảng viên; đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 01-QĐi/ĐUCA-X03, của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Với chức năng vừa thực hiện công tác nghiệp vụ, vừa thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động xuất, nhập cảnh (XNC) của công dân Việt Nam; nhập, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch tổ chức thực hiện của Đảng bộ Công an tỉnh. Thực hiện nghiêm việc nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các mặt công tác. Tổ chức lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên đối với các đồng chí trong cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo đơn vị theo Chỉ thị số 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm”. 

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh Công an nhân dân, quy chế làm việc, quy trình công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân. Kịp thời tiếp nhận xử lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến biểu hiện suy thoái, tiêu cực của cán bộ, đảng viên. 

Bên cạnh đó, Chi bộ luôn làm tốt công tác cải cách hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ trên lĩnh vực quản lý XNC nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Với khẩu hiệu: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ”, trong những năm qua, Chi bộ luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, nhấn mạnh vai trò cải cách TTHC là then chốt để áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, xét duyệt, cấp các loại giấy tờ liên quan đến lĩnh vực XNC. Từ năm 2015 đến nay, đã duyệt nhân sự đề nghị Cục Quản lý xuất, nhập cảnh cấp 9.998 hồ sơ; cấp 283.897 giấy thông hành các loại; cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho 79 người nước ngoài; cấp 9.747 giấy phép cho người nước ngoài vào khu vực biên giới; quản lý 265.577 lượt người nước ngoài/170 quốc tịch tạm trú trên địa bàn tỉnh. Với phương châm “5 tăng, 3 giảm”, cụ thể là tăng số lượng CBCS trực tiếp thực hiện công tác giải quyết TTHC; tăng thời gian làm việc; tăng số lượng TTHC được giải quyết trước hạn quy định; tăng cường ý thức, trách nhiệm, thái độ làm việc của CBCS; tăng cường tuyên truyền pháp luật gắn với tuyên truyền CCHC. Giảm thời gian giải quyết TTHC về XNC; giảm giấy tờ, thủ tục không cần thiết khi giải quyết TTHC; giảm chi phí cho người dân. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; đồng thời thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Chi bộ đã lãnh, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể thực hiện 16 quy trình công tác quản lý XNC. Bố trí cán bộ có phẩm chất, đạo đức, đủ năng lực, trình độ làm công tác tiếp dân. Công khai minh bạch về trình tự, cách thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, tờ khai, phí, lệ phí, yêu cầu điều kiện khi thực hiện TTHC trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và tại trụ sở của đơn vị để các tổ chức, cá nhân biết, thuận tiện khi thực hiện TTHC; duy trì hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email tại nơi tiếp dân để ghi nhận những kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân khi có vấn đề phát sinh, từ đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã cơ bản tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. 

Vương Mai

(Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Lá chắn thép"nơi biên giới Sơn Vĩ

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) tiếp tục ngày đêm căng mình trên vùng biên giới, vừa thực hiện bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

29/07/2021
Hội nghị thống nhất nhu cầu sử dụng và hợp phần quy hoạch tổng đất Quốc phòng

BHG - Sáng 27.8, UBND tỉnh phối hợp với Quân Khu 2 tổ chức Hội nghị nghị thống nhất nhu cầu sử dụng đất Quốc phòng; khu quân sự và hợp phần Quy hoạch tổng thể bố trí Quốc phòng kết hợp với phát triển KT-XH thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đồng chủ trì. Tham dự còn có lãnh Bộ CHQS tỉnh, BĐBP tỉnh và một số sở, ngành có liên quan...

27/08/2021
Công an xã Phố Là đảm bảo an ninh biên giới

BHG - Đồng Văn là huyện có địa bàn rộng, đường biên giới trải dài, với 9 xã, thị trấn giáp biên; lực lượng Công an huyện luôn nỗ lực, vượt qua những gian khó của địa hình, khí hậu khắc nghiệt để giữ vững an ninh khu vực biên giới. Trong đó, nổi bật là Công an xã Phố Là là điểm sáng về thực hiện tốt mục tiêu kép vừa bảo vệ an ninh đường biên, vừa tuyên truyền người dân tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; được người dân tin tưởng, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

27/08/2021
Bảo đảm tốt vũ khí, khí tài trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu

BHG - Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm tốt vũ khí, khí tài cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Bước vào mùa huấn luyện năm 2021, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song với tinh thần tự lực, sáng tạo, Bộ CHQS tỉnh đã bảo đảm đầy đủ vũ khí, khí tài phục vụ huấn luyện, SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

27/07/2021