Hà Giang

Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

15:41, 26/02/2021

BHG - Hà Giang là tỉnh vùng cao biên giới, cực Bắc của Tổ Quốc. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Hà Giang là chiến trường diễn ra các trận đánh ác liệt, nóng bỏng. Đặc biệt, những năm 1981, 1982 và 1984 đến 1986, trên địa bàn tỉnh có khoảng 16 Sư đoàn, 4 Lữ đoàn cùng một số Trung đoàn bộ đội địa phương, Bộ CHQS các tỉnh tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới. Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hài cốt các Anh hùng Liệt sĩ vẫn còn chưa được tìm thấy và quy tập.

Thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, hiệu quả; vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tìm kiếm, thu thập và cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập, bổ sung, hoàn thiện thông tin cho các mộ còn thiếu thông tin.

Sau khi có Chỉ thị, Nghị định của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Giang. Hàng năm xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 1237 tỉnh (nay là Ban chỉ đạo 515 tỉnh) về việc khảo sát, điều tra liệt sĩ chưa có thông tin và khảo sát, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Hướng dẫn Ban CHQS các huyện, thành phố hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tổ chức cấp phát đến tay người dân trên 160.000 phiếu cung cấp thông tin, trên 200.000 tờ rơi, đồng thời hướng dẫn trình tự trong tiếp nhận và quản lý phiếu cung cấp thông tin, xử lý hàng trăm thông tin có giá trị về nơi đã chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh. Các đơn vị chức năng đã hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, an táng tại 8 nghĩa trang với số lượng là 2.675 liệt sĩ, trong đó 2.076 đã xác định được danh tính, 599 chưa xác định được danh tính. Tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần và các xã Thanh Thủy, Thanh Đức, Xín Chải, Lao Chải, huyện Vị Xuyên.

Tổ chức truy điệu và tiễn đưa các Anh hùng Liệt sỹ về nơi an nghỉ.
Tổ chức truy điệu và tiễn đưa các Anh hùng Liệt sỹ về nơi an nghỉ.

Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã tổ chức tốt việc khảo sát, xác minh mộ liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua khảo sát, xác minh đã tìm kiếm, quy tập được 149 bộ hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, năm 2020 được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 2 và tỉnh Hà Giang đã hoàn thành dự án rà phá bom, mìn, vật cản nổ với tổng số 1.720 ha trên tuyến biên giới ở các xã Thanh Thuỷ, Thanh Đức, Xín Chải của huyện Vị Xuyên, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuận lợi và thu được nhiều kết quả khả quan hơn. Với phương châm “Rà phá tới đâu, tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt tới đó”, năm 2020 và đầu tháng 1.2021, Bộ CHQS tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 43 bộ hài cốt liệt sĩ.

Mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã đạt được kết quả tích cực, tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập, nhiều mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Nhân chứng biết thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít; địa hình thay đổi do quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tác động của thời tiết, khí hậu... là những khó khăn không nhỏ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong khi đó, mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ muốn biết được thông tin mộ liệt sĩ đã phải chờ đợi quá lâu. Điều đó đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong tình hình hiện nay, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, cụ thể theo Đề án 1237 đã xác định; cụ thể trong năm 2021, Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thường xuyên tham mưu kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả Ban Chỉ đạo 515. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, thực hiện theo chức năng nhiệm vụ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Tiếp tục quán triệt, phổ biến hướng dẫn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, đến từng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Phối hợp với Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, làm cho mọi người nắm, hiểu rõ chủ trương của Đảng, chế độ chính sách của Nhà nước, quân đội về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phối hợp với Sở Lao động TB&XH tỉnh thiết lập số điện thoại đường dây nóng, thường xuyên tiếp nhận các thông tin, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tập thể, cá nhân cung cấp. Phối hợp với các cấp, các ngành sử dụng hiệu quả trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phối hợp tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị Quân đội; hồ sơ, danh sách, cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để kết nối thông tin, phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập, nhất là các khu vực có mộ tập thể; lập bản đồ, sơ đồ quy tập hài cốt liệt sĩ theo hướng dẫn của Trung ương.

Tập trung mọi nỗ lực, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên cơ sở chỉ đạo các đơn vị, địa phương, nhất là Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ căn cứ tình hình thực tiễn, xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, bảo đảm cụ thể, có tính khả thi cao. Năm 2021, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn xã Thanh Thủy, Xín Chải, Lao Chải (Vị Xuyên) và các huyện, thành phố theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. Quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo 504, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí rà phá bom, mìn ở địa bàn có nhiều hài cốt liệt sĩ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, làm tốt việc lấy mẫu sinh phẩm, di chuyển, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, chặt chẽ và an toàn tuyệt đối.

Với lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ, sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 mà trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang; sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan Quân khu, các sở, ban, ngành của tỉnh; sự quan tâm, giúp đỡ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, nhất định Bộ CHQS tỉnh sẽ thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và đồng bào, chiến sĩ, góp phần vào sự ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá Lại Tiến Giang

(Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồn Biên phòng Xín Cái làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

BHG - Thời gian qua, do dịch bệnh Covid - 19 bùng phát phía nước bạn Trung Quốc, nên có rất nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua địa bàn Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc). Ngoài ra, đơn vị cũng phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp lẩn trốn trên địa bàn với mục đích xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

30/09/2020
Xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện

BHG - Ngay sau Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Đảng bộ đã kiện toàn bộ máy cán bộ, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, từ đó thúc đẩy sự phát triển cho 5 năm tới.

30/09/2020
Thi đua xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương

BHG - Phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) gắn thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP), những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng (ĐBP) Lũng Cú (Đồng Văn) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc biên giới; từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh.

 

28/09/2020
Công an huyện Quang Bình đảm bảo tốt an ninh trật tự

BHG - Thời gian qua, Công an huyện Quang Bình đã kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

26/10/2020