Chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia

Thứ Tư, 11/11/2020, 10:01 (GMT+7)

BHG - Xác định bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là nhiệm vụ hàng đầu của Bộ đội Biên phòng. Để hoàn thành nhiệm vụ trên địa bàn rộng với 2 xã biên giới Nghĩa Thuận và Bát Đại Sơn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Quản Bạ) đã vận động người dân chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, như lời Bác Hồ nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận tuần tra, kiểm soát tại thôn Ma Sào Phố.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận tuần tra, kiểm soát tại thôn Ma Sào Phố.

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã biên giới xây dựng quy ước tự quản đường biên, mốc giới; tham mưu UBND huyện ban hành quyết định công nhận các tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, anh ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”; thường xuyên phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, kiện toàn các tập thể, gia đình, cá nhân bảo đảm việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới trên cơ sở tự nguyện, dân chủ, công khai để phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn với đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và trách nhiệm của các tập thể, gia đình, cá nhân trong tham gia phong trào.

Tích cực vận động nhân dân cùng các lực lượng dân quân, công an xã tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, đường mòn, lối mở; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân 3 Văn kiện pháp lý về đường biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc, các quy định của pháp luật ở khu vực biên giới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Trong 9 tháng năm 2020, qua tuần tra, kiểm soát, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận phát hiện và xử lý 23 vụ/56 đối tượng gây mất trật tự, an toàn xã hội; trao trả, tiếp nhận 7 lần/33 công dân xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới…

Đại úy Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận cho biết: Để phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ Quốc gia, mỗi cán bộ, chiến sĩ của Đồn luôn nhận thức rõ vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân; làm tốt công tác vận động quần chúng cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, như vậy mới tổ chức được lực lượng rộng khắp, tiến hành nhiều biện pháp tổng hợp để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững mạnh, phát hiện được những nguy cơ và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tại chỗ, có hiệu quả để khuyến khích các gia đình, cá nhân yên tâm lao động sản xuất, kết hợp vừa lao động vừa sản xuất, vừa bảo vệ đường biên, mốc giới. Thường xuyên làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng đứng chân trên địa bàn, tạo sức mạnh tổng hợp trong vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tuyên truyền, giáo dục nhân dân khu vực biên giới các quy định pháp luật để nâng cao nhận thức, thấy được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc cũng như vị trí chiến lược quan trọng về KT – XH, QP - AN khu vực biên giới Quốc gia.

Quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; dựa vào dân, lấy dân làm gốc “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”, như vậy, đường biên, mốc giới sẽ luôn được đảm bảo nguyên vẹn, chủ quyền lãnh thổ luôn được giữ vững.

Bài, ảnh: HOÀNG TUYẾN

.