Hà Giang

Thực hiện hiệu quả các khâu đột phá

11:27, 27/10/2020

BHG - Nắm vững và hiểu rõ trọng tâm “đột phá” của LLVT tỉnh là thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh bằng những việc làm thiết thực đã và đang thực hiện hiệu quả các khâu đột phá; đồng thời khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trao vũ khí cho quân nhân kết thúc huấn luyện chiến sỹ mới năm 2020.
Trao vũ khí cho quân nhân kết thúc huấn luyện chiến sỹ mới năm 2020.

Xây dựng LLVT tỉnh “tinh, gọn, mạnh” là vấn đề quan trọng được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm và xác định là khâu đột phá với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, sát thực tiễn. Thượng tá Lại Tiến Giang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: Những năm qua, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân khu về xây dựng lực lượng; tổ chức, biên chế, thành lập mới, sáp nhập, giải thể dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân khu theo hướng tinh gọn (bàn giao Đoàn kinh tế quốc phòng 313 về thuộc Quân khu; tổ chức lại Trung đoàn 877 và Đại đội 19 Công binh công trình; thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; chỉ đạo giải thể Trường Quân sự bảo đảm chặt chẽ). Chỉ đạo biên chế quân số cho các đơn vị trực SSCĐ đạt 98% và đơn vị binh chủng đạt 92%. Lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) được xây dựng theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp” đúng luật, tỷ lệ đạt 2% dân số. 100% đầu mối các cơ quan, doanh nghiệp trong toàn tỉnh đều tổ chức lực lượng tự vệ. Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) xây dựng theo hướng “Vững mạnh, hùng hậu” và được đăng ký, quản lý chặt chẽ theo luật về lực lượng DBĐV; hằng năm phúc tra, đăng ký, sắp xếp, biên chế 100% đầu mối các đơn vị, quân số đạt 95,7%, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 75%. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện là nội dung trọng tâm “đột phá” được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh coi trọng thực hiện và đã đạt được kết quả vững chắc. Trao đổi với Đại tá Trần Đại Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, được biết: Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Trọng tâm là: Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS); bám sát phương châm, phương hướng nhiệm vụ huấn luyện, vận dụng linh hoạt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp; tích cực đổi mới  phương pháp huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện theo tình huống. Kết quả huấn luyện 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 78,5% khá, giỏi. Đặc biệt, huấn luyện DQTV được đổi mới, củng cố tới đâu tiến hành huấn luyện đến đó; tổ chức huấn luyện 100% đầu mối cơ sở DQTV, quân số tham gia đạt 95,4% với kết quả 100% đạt yêu cầu, có 76,3% khá, giỏi. 

Xuất phát từ thực tế, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước của một số CBCS chưa tốt; để khắc phục triệt để tình trạng đó, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. “Các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có nhiều giải pháp đồng bộ chỉ đạo tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ nền nếp ngày, tuần gắn với thực hiện ngày Đảng, ngày Chính trị văn hóa tinh thần, ngày Pháp luật ở cơ sở; quản lý chặt chẽ quân số. Chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Liên tục 5 năm liền đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật là 0,24%” - Đại tá Trần Đại Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, chia sẻ.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh cũng đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quân sự; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cơ chế tổ chức, quản lý, chỉ huy thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng trong cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ; chất lượng đời sống bộ đội ngày càng được nâng cao. Triển khai toàn diện, đồng bộ và bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ; nhất là trong SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, đột xuất. Tích cực nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, làm chủ vũ khí trang bị mới; tiếp nhận, cấp phát VKTB và phương tiện kỹ thuật đúng quy định. Công tác thanh tra, pháp chế, khoa học quân sự thường xuyên được quan tâm lãnh, chỉ đạo toàn diện. Tăng cường tham mưu cho địa phương chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại giữa tỉnh Hà Giang với tỉnh Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc); kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại quân sự với đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân; góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Với các giải pháp đồng bộ, mang tính đột phá, ý thức trách nhiệm cao của CBCS LLVT tỉnh đã tạo sự chuyển biến tích cực về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” bước đầu đạt hiệu quả toàn diện. Đây chính là tiền đề vững chắc để các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh phát huy được sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng thực sự phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài, ảnh: Phan Văn Đô


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bản Ngò xây dựng Chi bộ Quân sự vững mạnh

BHG - Nhiều năm qua Chi bộ Quân sự xã Bản Ngò (Xín Mần) đã lãnh đạo làm chuyển biến công tác quốc phòng, nhiệm vụ quân sự địa phương; nâng cao năng lực, trách nhiệm, tác phong chỉ huy cho nhiều cán bộ quân sự ở cơ sở; khẳng định vai trò quản lý, rèn luyện đảng viên và lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) tích cực huấn luyện, tham gia giúp nhau phát triển kinh tế hộ, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới…

30/09/2020
Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

BHG - "Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 những nữ quân nhân thuộc Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng khối đoàn kết, cùng nhau khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần cùng LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc". Đó là nhận xét của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh khi đánh giá kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

29/09/2020
Chung sức chiến thắng đại dịch

BHG - Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phát động, Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) tổ chức quán triệt cho mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhận thức sâu sắc tinh thần "Chống dịch như chống giặc", đồng thời đề ra các mục tiêu, giải pháp để thực hiện hiệu quả phong trào.

29/09/2020
Ngành Quân khí khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ

BHG - Vũ khí, trang bị kỹ thuật đa dạng, nhiều chủng loại, nhiều nước sản xuất, sử dụng lâu năm, phần lớn đã qua chiến đấu, chất lượng và tính đồng bộ thấp, trong khi đó ngân sách bảo đảm còn hạn chế, trang thiết bị kỹ thuật từng bước được đầu tư, nâng cấp nhưng chưa nhiều. Vì vậy, công tác bảo đảm kỹ thuật nói chung, duy trì hệ số kỹ thuật vũ khí, đạn dược nói riêng để phục vụ các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu… của các đơn vị gặp không ít khó khăn.

28/09/2020