Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ

Thứ Bảy, 31/10/2020, 10:20 (GMT+7)

BHG - Ngày 30.10, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ 2020 với chủ đề: “Cán bộ, sĩ quan trẻ sắt son niềm tin với Đảng, xung kích thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp”. 

Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm.
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các cán bộ, sĩ quan trẻ được trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn; những vấn đề đặt ra giữa thực tiễn đơn vị và công tác đào tạo tại các học viện, nhà trường; tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, thái độ và động cơ phấn đấu của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ hiện nay; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong xây dựng cơ chế chính sách, phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực cống hiến, sở trường và vị trí công tác của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ; những vấn đề đặt ra cho cán bộ, sĩ quan trẻ trong nhiệm vụ phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng…

Thông qua buổi tọa đàm giúp cấp ủy các cấp đánh giá đúng tình hình tư tưởng, xu hướng phát triển của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ; đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, sĩ quan trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Quốc Hoàn (Bộ CHQS tỉnh)

.