Đảng bộ Quân sự tỉnh - dấu ấn một nhiệm kỳ

Thứ Ba, 30/06/2020, 09:47 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đây là động lực quan trọng để Đảng bộ tiếp tục lãnh, chỉ đạo LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hỏa lực tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
Hỏa lực tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. 5 năm qua, Đảng bộ đã thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương, kiểm điểm, phê bình, “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên; thường xuyên quan tâm, củng cố kiện toàn, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh cũng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng. Đến nay, 100% tổ chức Đảng trong Đảng bộ phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, nội bộ đoàn kết, thống nhất, chất lượng chính trị của LLVT không ngừng được nâng lên.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh hoàn thành nhiệm vụ; trong đó,  95% hoàn thành tốt nhiệm vụ, liên tục 5 năm đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện. Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy luôn phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, có nhiều biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Một trong những dấu ấn của nhiệm kỳ qua là Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ  tỉnh ngày càng vững chắc. Đảng ủy đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; nhất là Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, các nghị định của Chính phủ về khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự.

Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đạt xuất sắc và chỉ đạo, tổ chức thành công diễn tập KVPT cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn. Thông qua các cuộc diễn tập, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, hiệp đồng tác chiến của LLVT trong khu vực phòng thủ được nâng lên.

Đối với việc quản lý nhà nước về quốc phòng, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã hoàn thành cơ bản công tác quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các hoạt động kết hợp kinh tế với quốc phòng. Đến nay, nhiều công trình trọng điểm về kinh tế, quốc phòng trên địa bàn được đầu tư xây dựng, gắn phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng.

Các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất quốc phòng được giao đã được giải quyết cơ bản. Công tác xây dựng cơ sở vững mạnh thường xuyên được chú trọng. Hàng năm, có 90% cơ sở chính trị vững mạnh, vượt chỉ tiêu đề ra, không có cơ sở yếu kém.

Trong 5 năm qua, có 3.800 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (đạt 100% chỉ tiêu). tuyển 79 thí sinh vào các trường quân đội. Đặc biệt trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, đơn vị tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh thiết lập, quản lý, duy trì hoạt động các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh đúng quy trình, quy định.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, với chức năng “đội quân công tác”; Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh, chỉ đạo bộ đội thường trực, các đơn vị dân quân, tự vệ tích cực giúp nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng Nông thôn mới, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong 5 năm qua,  Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu giải quyết tốt các chế độ chính sách  tồn đọng sau chiến tranh, trọng tâm là giải quyết chế độ theo Quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 53.862 đối tượng với tổng số tiền trên 119 tỷ đồng; xây dựng 10 nhà tình nghĩa, 4 nhà đồng đội  với số tiền trên 944 triệu đồng; thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ theo Đề án 1237 triển khai xác minh thông tin, lập bản đồ và tiến hành tìm kiếm, quy tập, bàn giao, an táng được 105 bộ hài cốt liệt sỹ.

Phối hợp tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo và ổn định dân cư biên giới gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Trong nhiệm kỳ qua đã huy động giúp dân 10.582 ngày công, ủng hộ gần 300 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai; tu sửa chuồng trại, công trình vệ sinh cho 532 hộ gia đình. Phối hợp tham gia xây dựng trên 1.200 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới theo chương trình của Tỉnh ủy . Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn huy động hàng nghìn lượt CBCS dân quân, tự vệ, dự bị động viên tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai lụt bão, chữa cháy, cứu người và tài sản của nhân dân...

Ghi nhận những kết quả đạt được, 5 năm qua có 1 tập thể được tặng Huy chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 5 tập thể, 6 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 3 tập thể được tặng Cờ thi đua các cấp; 36 đơn vị đạt quyết thắng, 230 đơn vị tiên tiến, 76 chiến sỹ thi đua, 1.133 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua…

Bài, ảnh: Phan Văn Đô

.