Tập huấn dân quân tự vệ năm 2020

Thứ Hai, 11/11/2019, 17:13 (GMT+7)

BHG - Ngày 11.11, Bộ CHQS tỉnh đã khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ (DQTV) năm 2020 cho 70 đồng chí là cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn; cán bộ DQTV trên địa bàn. Dự khai mạc lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, trường quân sự cùng toàn thể học viên.

Trong thời gian 7 ngày các học viên là cán bộ DQTV sẽ được tập huấn các chuyên đề như: Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, cơ quan, tổ chức; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; tổng hợp chiến lược quân sự, quốc phòng một số nước liên quan đến Việt Nam; tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của DQTV ở cơ sở; một số nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên, DQTV, giáo dục quốc phòng và an ninh, động viên quốc phòng, phòng thủ dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan; huấn luyện về quân sự chung; công tác tham mưu; chiến thuật DQTV...

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ DQTV kịp thời nắm bắt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ biết vận dụng linh hoạt những nội dung đã học vào tình hình thực tế, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thế Đồng (Bộ CHQS tỉnh)

.