Bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các cơ quan báo chí

Thứ Hai, 04/11/2019, 14:37 (GMT+7)

BHG - Vừa qua, tại T.p Đà Nẵng, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp với  Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - an ninh (QP – AN) T.Ư tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài PTTH T.Ư, địa phương và báo ngành năm 2019.

 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các cơ quan báo chí
Hội nghị bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các cơ quan báo chí

Các phóng viên, biên tập viên đã được giảng viên của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Học viện Báo Chí Tuyên truyền và Bộ Thông tin & Truyền thông truyền đạt 4 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển KT - XH gắn với tăng cường, củng cố QP - AN và hoạt động đối ngoại, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH gắn với tăng cường củng cố QP - AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; không gian mạng và những vấn đề về an ninh không gian mạng Quốc gia.

Tin, ảnh: Hoa Sim

.