Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc nơi địa đầu Tổ quốc

Thứ Bảy, 19/10/2019, 08:33 (GMT+7)

BHG - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 (19.10.1046 - 19.10.2019), phóng viên (P/v) chuyên trang Quân sự địa phương có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn An Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về công tác dân vận của LLVT trên địa bàn.

 

P/v: Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019, LLVT tỉnh đã đạt đuợc những kết quả rất tích cực, xin đồng chí hãy khái quát những kết quả đó.

Đại tá Nguyễn An Phong: Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, cụ thể hóa chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc đề ra các chủ trương, giải pháp phát triển KT-XH, củng cố QP-AN. Đồng thời, lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự và đẩy mạnh công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tiêu biểu như: Tăng cường bám nắm địa bàn, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nảy sinh trong nhân dân; tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Phối hợp tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền nhân dân không di cư tự do, chấp hành nghiêm quy chế quản lý đường biên, mốc giới... Đồng thời, tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển KT-XH, xây dựng Nông thôn mới, khắc phục hậu quả mưa lũ. Tập trung giải quyết chế độ theo Quyết định số 49, 62 của Thủ tướng Chính phủ đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cho 6.949 trường hợp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sỹ, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó. Nhiều địa phương như huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì… có mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự bằng việc làm thiết thực, hiệu quả.

P/v: Theo đồng chí, LLVT tỉnh cần có những giải pháp gì để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi địa đầu Tổ quốc?

Đại tá Nguyễn An Phong: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chúng tôi xác định cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Quán triệt sâu sắc đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân của Đảng, vận dụng sáng tạo vào điều kiện của tỉnh để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND trong việc đề ra những chủ trương, chính sách cũng như giúp đỡ nhân dân phát triển KT-XH, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận chiến tranh nhân dân, khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc và LLVT địa phương ngày càng vững mạnh.

Trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm, quý, tháng, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn xác định công tác dân vận là một mặt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, từ đó đề ra các biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn. Đặc biệt là quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng vận động quần chúng theo phong cách của Bác Hồ, biết “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, luôn “gần dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Tham gia hiệu quả vào các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động như: Xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo xã biên giới của tỉnh; “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng môi trường văn hóa”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, mỗi cán bộ, chiến sỹ là một chiến sỹ dân vận. Khi tiếp xúc với nhân dân, giữ nghiêm 12 điều kỷ luật của Quân đội và đặc biệt là làm đúng 3 điều nên: Kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân và 3 điều răn: Không lấy của dân, không dọa nạt dân, không quấy nhiễu dân, để gây lòng tin, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí.

P/v: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!   

Thanh Sơn (Thực hiện)  

.