Phát huy truyền thống, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thứ Ba, 15/10/2019, 09:16 (GMT+7)

BHG - Trước yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ngày 15.10.1979, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định thành lập Trung đoàn bộ binh 877, thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tuyên. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Trung đoàn là cơ động chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong thế trận phòng thủ tỉnh; đồng thời phối hợp với các lực lượng trên địa bàn giữ vững an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ Quốc gia. Giúp chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân, xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, tổ chức, ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội. Sự ra đời của Trung đoàn bộ binh 877 (Trung đoàn 877) đánh dấu một bước trưởng thành của LLVT tỉnh  Hà Tuyên.

 Huấn luyện các tư thế vận động trên chiến trường ở đơn vị T77.
Huấn luyện các tư thế vận động trên thao trường ở đơn vị T77.

Trong những năm 1980 - 1989, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Trung đoàn 877 luôn có mặt trên các điểm nóng chiến sự ở biên giới các huyện: Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc; trực tiếp chiến đấu, phối hợp chi viện chiến đấu với hàng chục trận đánh lớn, nhỏ. Góp phần quan trọng vào chiến thắng chung của quân và dân các huyện biên giới phía Bắc của tỉnh.

Do điều kiện hoạt động tác chiến phân tán, Đảng ủy - Chỉ huy Trung đoàn 877 đã chú trọng lãnh đạo chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS; kết hợp giữa sinh hoạt chính trị với giáo dục thường xuyên. Xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cho bộ đội, xác định rõ trách nhiệm chính trị của mỗi đơn vị, cá nhân trước Tổ quốc và nhân dân.

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, do yêu cầu nhiệm vụ tuy có nhiều thay đổi về tổ chức biên chế; song Đảng ủy - Chỉ huy Trung đoàn luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; luôn được tiến hành toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng hàng năm theo đúng nguyên tắc, hướng dẫn của cấp trên. Việc xây dựng tổ chức Đảng TSVM luôn gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; hàng năm, quân số tham gia huấn luyện đạt trung bình 98,4%, kết quả huấn luyện 100% các khoa mục đạt yêu cầu; trong đó, trên 85 % đạt khá, giỏi… Tham gia diễn tập KVPT các cấp; phòng, chống lụt bão…, đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh. Đơn vị đã có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực trong công tác quản lý bộ đội, duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 Hàng năm, Đảng bộ Trung đoàn  đều đạt “Đảng bộ TSVM”; Trung đoàn được đánh giá “Đơn vị VMTD”.

Với những nét đẹp truyền thống của đơn vị trong những năm qua, là: Giữ vững mối đoàn kết nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị mạnh, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống; thực hiện hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Những việc làm nghĩa tình đó đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, được cấp uỷ, chính quyền địa phương ghi nhận.

Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh; được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân giúp đỡ, đùm bọc; CBCS Trung đoàn 877 đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, góp phần xây dựng nên truyền thống “Trung thành, đoàn kết, kiên cường, chiến thắng” của LLVT Hà Giang. Hàng trăm lượt tập thể, CBCS được Đảng, Nhà nước tặng Huân, Huy chương các loại.

Kế thừa và phát huy Truyền thống 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; Đảng ủy - Chỉ huy Trung đoàn 877 xác định tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới:

Một là: Tập trung giáo dục, quán triệt cho CBCS nắm chắc quan điểm, đường lối về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; nhất là Nghị quyết TW8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xây dựng đơn vị VMTD, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là: Giữ vững và phát huy truyền thống bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, coi trọng công tác giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng đơn vị vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, nắm chắc cơ sở chính trị địa bàn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Ba là: Nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng cơ động của bộ đội. Nắm vững phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát thực tế chiến đấu và trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ phân đội; gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Bốn là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang bị kĩ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác; xây dựng đơn vị có cảnh quan môi trường chính quy, xanh - sạch - đẹp.   

Thượng tá Đoàn Trọng Thân (Phó Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung  đoàn 877)

.