Xã Xín Mần phát huy hiệu quả Tổ tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Thứ Năm, 29/08/2019, 10:08 (GMT+7)

BHG - Xã Xín Mần là một trong 4 xã biên giới của huyện Xín Mần, toàn xã có 5 thôn, dân cư sống tương đối tập trung và có đường biên giới giáp với Trung Quốc dài 4,772km; trong đó, có 7 mốc chính và 2 mốc phụ. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của xã đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia” đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; góp phần đáng kể vào phát triển KT - XH địa phương và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Cán bộ xã Xín Mần phối hợp với Đồn Biên phòng Xín Mần tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.             Ảnh: Trọng Tín

Cán bộ xã Xín Mần phối hợp với Đồn Biên phòng Xín Mần tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Ảnh: Trọng Tín

Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 39 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự xóm (bản) khu vực biên giới”; xã đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức khảo sát, rà soát, thống kê các hộ dân có đất sản xuất gắn với việc bảo vệ đường biên, mốc giới của từng người dân trên địa bàn. Hiện, 5 thôn đều duy trì tốt 5 Tổ tự quản an ninh trật tự với thành viên từ 5 – 7 người; trong đó, Trưởng thôn làm Tổ trưởng. Sau khi thành lập, các tổ tiến hành ký cam kết, ban hành quy ước hoạt động cụ thể và nghiêm túc thực hiện. Anh Vàng Văn Cường, Bí thư Chi bộ thôn Tả Mù Cán cho biết: Thôn đã xây dựng và ban hành quy ước tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự. Mỗi người dân, gia đình phải thường xuyên nêu cao cảnh giác phòng, chống tội phạm; tích cực tham gia tuần tra, canh gác bảo vệ thôn; khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật kịp thời báo cáo, tố giác với cán bộ thôn, xã và Bộ đội Biên phòng. Mọi người dân thôn phải có ý thức, trách nhiệm và tích cực phát quang đường tuần tra, bảo vệ và giữ gìn hệ thống đường biên, cột mốc; tham gia cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ biên giới…

Xã Xín Mần đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018.
Xã Xín Mần đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT - TTg, ngày 09.01.2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Xín Mần tuyên truyền, giáo dục pháp luật và 3 văn kiện pháp lý về quy chế khu vực biên giới đất liền đến toàn thể cán bộ, quần chúng nhân dân trên địa bàn xã. Nhất là ý nghĩa của “Ngày Biên phòng toàn dân”, giáo dục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tăng cường đoàn kết, giúp  đỡ nhau giữa các lực lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua các buổi họp thôn, sinh hoạt quần chúng, chợ phiên; băng rôn, khẩu hiệu, loa truyền thanh; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao; qua các lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN...

Anh Phạm Trần Duy, Phó Bí thư Đảng ủy xã Xín Mần cho biết: Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân tạo ra phong trào sâu rộng trên địa bàn xã trong việc tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; nhằm xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Việc tổ chức thành lập Tổ tự quản ở các thôn và duy trì hoạt động hiệu quả dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ biên giới. Tiến hành tuần tra, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới; cùng với đó, làm tốt hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân...

Văn Long

.