Tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

Thứ Sáu, 05/07/2019, 18:33 (GMT+7)

BHG - Chiều 5.7, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Cơ quan – Doanh nghiệp (CQ - DN) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ III, giai đoạn 2014 – 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy Khối CQ – DN tỉnh, Hội CCB tỉnh và các cơ sở hội.

các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua, giai đoạn 2014 – 2019
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong các phong trào thi đua giai đoạn 2014 – 2019.

Giai đoạn 2014 – 2019, Hội CCB Khối CQ – DN đã chủ động triển khai các phong trào thi đua yêu nước và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như: Thi đua thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; vận động hội viên tham gia phát triển KT - XH, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương; phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và tham gia giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ; tổ chức động viên CCB giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tổ chức hoạt động tình nghĩa; xây dựng củng cố tổ chức trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Qua các phong trào thi đua, Hội CCB đã làm tốt công tác tham mưu, đóng góp hàng trăm lượt ý kiến cho cấp ủy trong việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kết luận trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; các hội viên nhiệt tình tham gia các cuộc vận động do các cấp phát động như: Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; chung tay xây dựng Nông thôn mới; ủng hộ Quỹ vì người nghèo.

Hỗ trợ các hội viên khó khăn phát triển kinh tế, giảm nghèo; khắc phục hậu quả thiên tai; nhiệt tình giúp đỡ xã khó khăn do cơ quan phụ trách. Các cơ sở Hội CCB  thường xuyên phối hợp và gương mẫu thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan đơn vị; tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ…             

Tại hội nghị, Hội CCB Khối CQ – DN tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ IV, giai đoạn 2019 – 2024 và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua, giai đoạn 2014 – 2019.

Tin, ảnh: HIẾN CHƯƠNG

.