Góp phần đắc lực vào sự ổn định, phát triển tại địa phương

Thứ Sáu, 12/07/2019, 16:18 (GMT+7)

BHG - Phát huy truyền thống vẻ vang 73 năm (12.7.1946-12.7.2019) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Nhân dân (ANND), những năm qua lực lượng ANND Công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả cao trong công tác; góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Với những nỗ lực không ngừng trong những năm qua, lực lượng ANND Công an Hà Giang đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác quản lý nhà nước (QLNN) về an ninh trật tự (ANTT); tích cực, chủ động tham mưu xử lý, giải quyết các mầm mống, vấn đề liên quan đến công tác Công an, nhất là các vấn đề có nguy cơ hoặc ảnh hưởng đến an ninh Quốc gia (ANQG).

Thời gian qua, lực lượng ANND đã tích cực phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong đảm bảo ANTT, trọng tâm là: Phối hợp trong triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện các quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; tổ chức tốt diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của nhân dân... Tổ chức triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác để phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết các vấn đề liên quan đến ANQG và TTATXH. Tăng cường bám nắm, chủ động quan tâm giải quyết các vấn đề có liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở. Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, đối tượng, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, địa phương, hoạt động của đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế.

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra mô hình tự quản về ANTT tại xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ.
Đại tá Nguyễn Viết Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra mô hình tự quản về ANTT tại xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013-2020”; tiến hành nhân rộng, phát huy hiệu quả các mô hình đảm bảo ANTT tại cơ sở. Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động, đấu tranh, giải quyết các vấn đề công tác công an nói chung và lực lượng ANND nói riêng, không để xảy ra tình huống đột xuất, phức tạp, giữ vững ổn định tình hình ANQG và TTATXH.

Trên các mặt công tác, phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực cán bộ, chiến sỹ của lực lượng ANND không ngừng được nâng cao, phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo an ninh, nhất là tại các địa bàn biên giới, dân tộc, tôn giáo, giáp ranh, nơi có những yếu tố gây phức tạp về ANQG. Tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là trong quản lý, giải quyết các vấn đề trên tuyến biên giới, có yếu tố nước ngoài... Tạo được phòng tuyến từ xa trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý với hoạt động của các loại đối tượng.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lực lượng ANND Công an tỉnh sẽ tiếp tục tập trung làm tốt các mặt công tác, cụ thể: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong lực lượng, qua đó phát huy vai trò tận tụy phục vụ nhân dân, gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát, cụ thể trong hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, đấu tranh tự phê bình và phê bình tốt. Luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, dám nhận, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những việc khó; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đoàn kết, dân chủ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng. Thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt...

Tích cực nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá chắc, sâu tình hình thế giới, trong nước và địa bàn để tham mưu đúng, trúng các vấn đề công tác, chủ động có các biện pháp ứng phó, giải quyết kịp thời, nhất là các vấn đề có sức ảnh hưởng lớn đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, an toàn của nhân dân.

Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội... trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh, an toàn, giải quyết, xử lý các vấn đề, vụ việc liên quan đến ANTT.

Tổ chức hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện tốt Thông tư 23 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”... Tập trung xây dựng thế trận ANND rộng khắp, có sự đan xen phối hợp với các thế trận, lực lượng khác trong đảm bảo ANTT. Đồng thời, tổ chức triển khai hiệu quả, đồng bộ các mặt công tác để nắm, phân tích, đánh giá, dự báo, xử lý tốt các vấn đề liên quan đến ANTT. Triển khai hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn các ngày lễ lớn, đoàn khách quốc tế, trung ương, trọng điểm hoạt động tại địa bàn.

Tiếp tục tăng cường, mở rộng đối ngoại và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các vấn đề, lĩnh vực mới, mang tính quốc tế, đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các lực lượng có liên quan.

Nguyễn Viết Giang (PGĐ Công an tỉnh Hà Giang)

.