Thượng tá Cao Văn Toản - người góp phần giữ bình yên trên miền đá xám

Thứ Năm, 18/04/2019, 15:19 (GMT+7)

BHG - Bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, không quản ngại khó khăn, gian khổ; tận tâm, tận lực với công việc và luôn được đồng đội quý mến, nhân dân tin yêu... - đó là những nhận xét của cấp ủy,  chính quyền địa phương và lãnh đạo các cấp khi nói về Thượng tá Cao Văn Toản, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc.

Trưởng thành từ một cán bộ đoàn và trải qua nhiều công việc, môi trường làm việc khác nhau; nhưng anh chưa bao giờ vơi đi sự nhiệt huyết, năng nổ và trách nhiệm với công việc… Là người đứng đầu một đơn vị, Thượng tá Cao Văn Toản luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm; dám nghĩ, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm và quyết đoán trong mọi công việc. Gắn công tác lãnh, chỉ đạo với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; những vấn đề chung đều được đưa ra tập thể bàn bạc, thảo luận và luôn chân thành lắng nghe cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân bày tỏ quan điểm, để từ đó tiếp thu, nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng trước khi ra quyết định.

 Thực hiện Đề án số 106 của Bộ Công an về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”; trong năm 2018, anh đưa ra ý tưởng cùng với tập thể Công an huyện Mèo Vạc thống nhất, xin chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng Đề án “Xây dựng Công an huyện Mèo Vạc phát triển toàn diện đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” đảm bảo thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” nhằm xây dựng Công an huyện toàn diện trên tất cả các mặt, đủ sức đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn trong tình hình mới.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề các năm, với vai trò người đứng đầu, Thượng tá Cao Văn Toản luôn cùng cấp ủy, đơn vị cụ thể hóa công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; qua đó, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu rộng hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo; từng bước nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, vai trò lãnh, chỉ đạo của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Cùng với đó, Đảng ủy Công an huyện tập trung đánh giá, phân loại chất lượng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ để nghiên cứu sắp xếp, bố trí công tác cho phù hợp với năng lực, sở trường theo hướng tập trung cho các đội mũi nhọn, lực lượng trực tiếp chiến đấu và lực lượng ở cơ sở.

Để lãnh, chỉ đạo sát với tình hình thực tế, anh thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân; từ đó, trực tiếp chỉ đạo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp xử lý, giải quyết những vấn đề liên quan đến ANTT; đồng thời là cầu nối trong huy động các nguồn lực xã hội, các tổ chức, nhà hảo tâm đến với nhân dân trên địa bàn. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, anh luôn cùng tập thể Công an huyện tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao và thường xuyên nghiên cứu, đánh giá, dự báo sát tình hình thực tiễn để xác định nguyên nhân, phương thức, thủ đoạn, lĩnh vực hoạt động phạm tội, địa bàn hoạt động và những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng ngừa để có giải pháp khắc phục kịp thời. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển KT – XH, giữ vững quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với các huyện đối đẳng bên kia biên giới giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân; qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, anh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đặc biệt là âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của bọn tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm cho nhân dân trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Cùng đó, chất lượng hoạt động tố tụng cũng được nâng lên; các vụ án, vụ việc được điều tra, truy tố, xét xử dứt điểm, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. Kết quả trong năm 2018, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện đã được kiềm chế (giảm 24,1% so với năm 2017), không để các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm băng, nhóm lưu manh, côn đồ hoạt động theo kiểu “xã hội đen”…

Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, Thượng tá Cao Văn Toản được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mèo Vạc và quần chúng nhân dân trên địa bàn tin tưởng, tín nhiệm và đánh giá cao. Những năm qua, anh luôn cùng tập thể lãnh đạo đơn vị nỗ lực phấn đấu xây dựng Công an huyện Mèo Vạc trở thành đơn vị kiểu mẫu, đi đầu trong lực lượng Công an tỉnh…, anh xứng đáng là một trong những tấm gương điển hình trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của lực lượng Công an tỉnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN LÂN

.