Công ty Xăng dầu Hà Giang nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an

Thứ Ba, 16/04/2019, 18:36 (GMT+7)

BHG - Ngày 16.4, Công an tỉnh đã tổ chức Công bố Quyết định khen thưởng và trao Cờ thi đua của Bộ Công an, danh hiệu “Đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018” cho tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Xăng dầu Hà Giang.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Công ty Xăng dầu Hà Giang.
Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Công ty Xăng dầu Hà Giang.

Trong những năm qua, bên cạnh sản xuất, kinh doanh, Công ty Xăng dầu Hà Giang luôn thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khối doanh nghiệp của tỉnh. Công ty luôn chủ động phối kết hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố xây dựng phương án đảm bảo an toàn tài sản và hoạt động của doanh nghiệp, không để thất thoát tài chính trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, Công ty luôn coi trọng công tác an toàn, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; cán bộ, công nhân viên Công ty luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật An toàn vệ sinh lao động và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Việc làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là yếu tố quan trọng góp phần vào sự tồn tại và phát triển thịnh vượng của Công ty, đồng thời giữ vững sự ổn định tình hình ANTT tại doanh nghiệp và địa phương.

Diệu Loan

.