Trung đội 18 luôn bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt

Thứ Năm, 28/02/2019, 15:21 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, Trung đội 18 thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh đã quản lý, duy trì đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Bảo đảm thông tin liên lạc trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Bảo đảm thông tin liên lạc trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, tổ chức bảo đảm thông tin cho lãnh đạo, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự  - quốc phòng; những năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung đội 18 thông tin luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quản lý, huấn luyện duy trì đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Bộ CHQS tỉnh. CBCS Trung đội 18 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực học tập, nghiên cứu, từng bước làm chủ trang bị, kỹ thuật. Đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho CBCS luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị, từ đó, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm, động cơ, thái độ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm, căn cứ vào chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên, Chi bộ Thông tin đều ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ, bảo đảm thông tin liên lạc, huấn luyện và xây dựng đơn vị.

Cán bộ, chiến sỹ đơn vị chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng huấn luyện.
Cán bộ, chiến sỹ đơn vị chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng huấn luyện.

Đối với Bộ đội thông tin liên lạc, công tác kỹ thuật có vai trò rất quan trọng, trực tiếp góp phần bảo đảm cho hệ thống thông tin hoạt động thông suốt, kịp thời, vững chắc trong mọi tình huống. Nhận thức rõ vấn đề đó, Đảng ủy phòng Tham mưu và Chi bộ Thông tin luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật thông tin. Mục tiêu đặt ra là, bảo đảm khí tài, trang bị thông tin luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao, triển khai nhanh, vững chắc trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết. Mặt khác, Trung đội thường xuyên đẩy mạnh công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tại đơn vị; tham mưu cho chỉ huy các cấp chủ động điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ bảo đảm thông tin cơ động, đột xuất.

Trong năm qua, đơn vị đã bảo đảm tốt thông tin liên lạc phục vụ diễn tập khu vực phong thủ huyện Quang Bình gắn với Sở Thông tin, truyền thông; huyện Hoàng Su Phì với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Cụm tác chiến Biên phòng Thàng Tín; huyện Quản Bạ với Sở Công thương và Cụm tác chiến Biên phòng Nghĩa Thuận, góp phần vào thành công và an toàn tuyệt đối cho cuộc diễn tập; bảo đảm trên nghìn phiên liên lạc với Bộ Tham mưu, Quân khu 2 và các đơn vị; chuyển nhận hơn 10 nghìn công văn, tài liệu, kịp thời, an toàn. Với những thành tích đó, Trung đội luôn đạt danh hiệu đơn vị Tiên tiến, nhiều CBCS được khen thưởng trong phong trào Thi đua Quyết thắng.   

                                                                           Bài, ảnh: Thanh Sơn

.