Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo ANTT trong lĩnh vực LĐ-TBXH

Thứ Tư, 23/01/2019, 10:46 (GMT+7)

BHG - Ngày 22.1, tại Nhà khách Hà An, Sở LĐ-TBXH và Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp và ký kết Quy chế mới về công tác đảm bảo ANTT trong lĩnh vực LĐ-TBXH.

Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH và Công an tỉnh ký Quy chế phối hợp mới về công tác đảm bảo ANTT trong lĩnh vực LĐ-TBXH tỉnh
Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH và Công an tỉnh ký Quy chế phối hợp mới về công tác đảm bảo ANTT trong lĩnh vực LĐ-TBXH tỉnh

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 ngành đã đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động trao đổi thông tin, tình hình và giải quyết các công việc có liên quan đến ANTT; phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, quản lý nhà nước về ANTT trên lĩnh vực LĐ-TBXH. Trong đó, 2 ngành đã phối hợp quản lý hoạt động về chính sách bảo trợ xã hội; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; giải quyết chế độ chính sách cho người có công và các chế độ khác cho 4.576 người. Quản lý các chương trình dự án có yếu tố nước ngoài; lao động người nước ngoài ở trên địa bàn tỉnh; quản lý hoạt động của các công ty, doanh nghiệp đến tuyển chọn, đào tạo nguồn lao động đi làm việc ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động. Trong 5 năm đã có trên 28.500 lao động đi làm việc ngoài tỉnh, trong đó có 1.900 người xuất khẩu lao động. Phối hợp rà soát, phân loại, nắm và quản lý số người nghiện trên địa bàn. Phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng, chống cháy, nổ từ đó đạt được những kết quả tích cực trong đảm bảo ANTT trong tổ chức và hoạt động của ngành LĐ-TBXH…

Giám đốc Sở LĐ-TBXH, Sùng Đại Hùng trao Giấy khen của Sở LĐ-TBXH cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Giám đốc Sở LĐ-TBXH, Sùng Đại Hùng trao Giấy khen của Sở LĐ-TBXH cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Viết Giang trao Giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Viết Giang trao Giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Hội nghị đã đề ra phương hướng trọng tâm trong thời gian tới là thực hiện tốt việc trao đổi thông tin có liên quan đến ANTT để cùng phối hợp trong công tác xử lý, giải quyết. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp liên ngành của tỉnh và lĩnh vực chuyên môn của 2 ngành. Tăng cường các hoạt động phối hợp trong thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh những sai phạm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực LĐ-TBXH. Phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tăng cường phối hợp quản lý, giải quyết các vấn đề có liên quan đến người nước ngoài đảm bảo đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu về kinh tế, đối ngoại, ANTT.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH và Công an tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 ngành trong 5 năm qua.

           Tin, ảnh: Lê Hải

.