123
Công tác quân sự - quốc phòng ở phường Minh Khai - Báo Hà Giang điện tử

Công tác quân sự - quốc phòng ở phường Minh Khai

Thứ Tư, 19/12/2018, 09:40 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, Chi bộ Quân sự phường Minh Khai (thành phố Hà Giang) đã đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ; trong đó tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh, chỉ đạo công tác quân sự- quốc phòng (QS-QP); nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV, DBĐV kết hợp phát triển kinh tế, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân vững mạnh. Trong 5 năm (2013 – 2018), chất lượng của lực lượng DQTV, DBĐV được nâng lên rõ rệt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có những nhiệm vụ đạt xuất sắc. Chi bộ, BCH Quân sự phường nhiều năm liền được công nhận là đơn vị vững mạnh; điển hình công tác trực SSCĐ và phối hợp khắc phục hậu quả thiên tai, chữa cháy rừng. Công tác phát triển đảng viên mới, diễn tập chiến đấu phòng thủ, giáo dục quốc phòng, tuyển quân hằng năm đều đạt cả về số lượng và chất lượng.

Lực lượng dân quân phường Minh Khai tham gia Hội thao cấp thành phố năm 2018.
Lực lượng dân quân phường Minh Khai tham gia Hội thao cấp thành phố năm 2018.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương và xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, Chi bộ Quân sự phường Minh Khai luôn chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thông qua sinh hoạt chi bộ, các nội dung đều được bàn, thống nhất, phân công cá nhân phụ trách, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QS- QP, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương.  Chi bộ thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND phối hợp MTTQ phường tăng cường động viên lực lượng từ khi bắt đầu đến kết thúc mỗi kỳ huấn luyện, tập huấn, hội thao bằng những hành động cụ thể ,như đến tận nơi huấn luyện tặng quà, thăm hỏi; tổ chức để lãnh đạo phường gặp mặt giao lưu, trao đổi, nắm tình hình, tạo sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ chiến sỹ, giúp đỡ gia đình chiến sỹ dân quân tham gia huấn luyện.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phường lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, gắn với xây dựng tuyến phố văn minh; công tác tuyển quân luôn hoàn thành kế hoạch giao; việc xây dựng lực lượng dân quân hàng năm được cấp ủy, chính quyền phường tập trung chỉ đạo, tổ chức biên chế đầy đủ, đăng ký, quản lý lực lượng DBĐV chặt chẽ, bảo đảm sẵn sàng động viên khi có lệnh; phối hợp với lực lượng Công an tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề nảy sinh từ tổ dân phố. Công tác an sinh xã hội, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công tiếp tục được chi bộ tham mưu cho Hội đồng chính sách thực hiện hiệu quả, như: Chế độ theo Quyết định 62 của Thủ tướng chính phủ, đã chi trả được 134 đối tượng; Quyết định 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ, chi trả được 42 đối tượng; tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng vào các dịp lễ, Tết… với tổng giá trị trên 500 triệu đồng. Thường xuyên chỉ đạo lực lượng dân quân duy trì nghiêm công tác trực SSCĐ, bảo vệ những ngày lễ, Tết, tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Để có được kết quả trên, Chi bộ Quân sự phường luôn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò tham mưu trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với việc tổ chức và hoạt động. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về sự cần thiết, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các mối quan hệ của Chi bộ Quân sự; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt, tăng cường kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện, quản lý đội ngũ đảng viên. Nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang tại cơ sở; phối hợp với các tổ chức, lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn đảng viên cho Chi bộ Quân sự, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Phan Đô

.