BIDV Chi nhánh Hà Giang thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự

Thứ Sáu, 14/12/2018, 08:31 (GMT+7)

BHG - Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Giang (BIDV) hoạt động trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, với nhiệm vụ chính là huy động vốn, cấp tín dụng và thực hiện dịch vụ thanh toán cho các khách hàng cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển KT – XH tại địa phương. Trong những năm qua, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, BIDV rất quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan.

Cán bộ BIDV Chi nhánh Hà Giang kiểm tra thiết bị PCCC tại cơ quan.
Cán bộ BIDV Chi nhánh Hà Giang kiểm tra thiết bị PCCC tại cơ quan.

Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Chi nhánh không ngừng phấn đấu, nâng cao tinh thần học tập, nghiên cứu để phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn, một số cán bộ có sáng kiến cải tiến áp dụng vào công việc để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; áp dụng các quy định tín dụng mới nhằm ngăn ngừa tối đa rủi ro, áp dụng và phát triển các sản phẩm dịch vụ, ngân hàng điện tử để đạt các chỉ tiêu… Do đó, các chỉ tiêu kinh doanh luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Xác định công tác đảm bảo ANTT có vai trò quan trọng trong hệ thống kinh doanh, hoạt động của cơ quan; cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc Chi nhánh luôn quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong mọi hoạt động của mỗi cán bộ CCVC. Hàng năm, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức chính trị và đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và CCVC trong toàn ngành, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, bí mật của cơ quan. Qua đó, đã giúp cán bộ trong cơ quan nhận thức rõ về trách nhiệm trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất, không để xảy ra những hành vi làm tiết lộ bí mật trong hoạt động ngân hàng, không để xảy ra mất mát tài sản của cơ quan và khách hàng, an ninh tại công sở được giữ vững, kể cả trong những ngày nghỉ lễ, Tết.

Hàng năm, cơ quan luôn chủ động phối hợp với lực lượng Công an tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về ANTT để kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cán bộ, quản lý kinh tế, công tác đảm bảo ANTT… Từ đó, phối hợp với lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn không để xảy ra xung đột bất ngờ, gây mất ANTT tại cơ quan. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan về lãnh, chỉ đạo, trao đổi thông tin, báo cáo cũng như các cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong công tác đảm bảo ANTT của cơ quan.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mọi hoạt động, ngân hàng luôn quan tâm, đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng bảo vệ chuyên trách của cơ quan  và lực lượng cảnh sát cơ động duy trì trực, tuần tra 24/24 giờ trong ngày. Việc trực cơ quan được xây dựng thành quy chế, các ca trực đều thực hiện nghiêm túc. Thực hiện tốt quy chế bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật trong ngành ngân hàng, bí mật số liệu khách hàng… Do đó, trong hệ thống không để xảy ra những vụ việc vi phạm liên quan đến pháp luật. Lực lượng bảo vệ chuyên trách và toàn thể cán bộ cơ quan nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm về nhiệm vụ được giao, luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra, trung đội tự vệ hàng năm được học tập, huấn luyện để nắm bắt diễn biến về an ninh chính trị và sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị để tham gia giữ gìn ANTT, cùng nhau xây dựng tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và sự quan tâm sát sao của Ban lãnh đạo, trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ  của BIDV Hà Giang được lan tỏa sâu rộng. Mỗi cán bộ trong cơ quan đã nhận thức rõ và đầy đủ trách nhiệm trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh công sở được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho toàn Chi nhánh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Bài, ảnh: Nguyễn Lân

.