"Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Thứ Sáu, 05/10/2018, 15:27 (GMT+7)

BHG - Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Giang. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2, Đại hội Thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh, phóng viên  (P/V) Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn An Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về kết quả thực hiện CVĐ trong LLVT tỉnh.

Thực hiện chi trả chế độ chính sách cho người có công.                            Ảnh: Quốc Hoàn
Thực hiện chi trả chế độ chính sách cho người có công. Ảnh: Quốc Hoàn

P/V: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật, kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện CVĐ của LLVT tỉnh?

Đại tá Nguyễn An Phong: CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được LLVT tỉnh hưởng ứng và trở thành phong trào sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Quân sự tỉnh cụ thể hóa và chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng tiếp tục cụ thể hóa thành 5 tiêu chí phấn đấu “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của LLVT tỉnh, đó là: “Động cơ, bản lĩnh, trách nhiệm”; “Đạo đức, lối sống”; “Trình độ, năng lực”; “Dân chủ, kỷ luật”; “Đoàn kết”.

Gắn kết chặt chẽ CVĐ với đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT), thi đua cao điểm, thi đua đột kích và thường xuyên.  Qua đó,  đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: “Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt”; “Thanh niên LLVT tỉnh Hà Giang thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

5 năm qua, LLVT tỉnh đã cử hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ về các xã, phường, thị trấn tham gia củng cố huấn luyện DQTV, xây dựng Nông thôn mới; tham gia sửa chữa, làm đường giao thông, kênh mương nội đồng… với tổng trị giá 1 tỷ đồng.; tích cực cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội.

Kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện CVĐ, là: Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện CVĐ với nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chủ đề hàng năm với phong trào TĐQT và các phong trào, CVĐ trong và ngoài quân đội.

Đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào nghị quyết lãnh đạo hàng quý, năm, tháng và được cụ thể hóa trong kế hoạch công tác của chỉ huy; nhất là, trong thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ”, “nâng cao chất lượng huấn luyện” và các công tác khác… Coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp theo chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về “Đổi mới về phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh”, “Tăng cường giám sát việc thực hiện nói đi đôi với làm đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở”.

P/V: Vậy, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có những giải pháp gì để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện CVĐ?

Đại tá Nguyễn An Phong: Để CVĐ chất lượng, hiệu quả và có sức lan tỏa rộng khắp, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh cần thực hiện tốt một số nội dung, yêu cầu sau:

Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong tổ chức thực hiện CVĐ. Xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, trong từng giai đoạn, gắn lãnh đạo tổ chức thực hiện CVĐ với phong trào thi đua thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”. Việc thực hiện CVĐ phải đồng bộ với các mặt công tác, làm tốt công tác xây dựng Đảng, duy trì nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt, xây dựng lề lối, tác phong công tác khoa học, sâu sát cơ sở. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện các nội dung CVĐ.

Thứ hai: Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, triển khai bằng nhiều hình thức, sát thực tế, gắn với triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu của CVĐ, hướng trọng tâm vào xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Thứ ba: Đổi mới phương pháp, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện CVĐ chặt chẽ, hiệu quả. Thường xuyên duy trì CVĐ, gắn với thực hiện phong trào “Thi đua Quyết thắng” và các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích. Định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng thực hiện CVĐ có chất lượng, hiệu quả. Kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có cách làm sáng tạo, hiệu quả; qua đó nhân rộng các mô hình tiên tiến.

Thứ tư: Đưa công tác này trở thành nề nếp, hoạt động thường xuyên, là một nội dung của công tác kiểm tra, giám sát việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo yêu cầu của CVĐ. Coi việc thực hiện CVĐ là một nội dung của công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của đoàn thể quần chúng, đặc biệt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, “Nói đi đôi với làm”, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ học tập, noi theo.

 Thứ năm: Duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trong ngày, tuần; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh; thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

P/V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

PHƯƠNG HOA (Thực hiện)

.