Kết quả chương trình phối hợp giữ Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ

Thứ Hai, 08/10/2018, 17:07 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, Hội LHPN tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình phối hợp, nhằm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới (ANBG) của tỉnh; trong đó, nổi bật là chương trình vận động phụ nữ trên tuyến biên giới tham gia phát triển KT - XH, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố "phên dậu" biên cương ngày càng vững chắc.

Trên cơ sở các nội dung trong chương trình phối hợp, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, BĐBP tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch phối hợp cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn đối với từng đơn vị cơ sở. Trong đó, Hội Phụ nữ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và vận động hội viên phụ nữ (HVPN) khu vực biên giới tích cực tham gia các phong trào của địa phương, Hội; vận động HVPN tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG, giai đoạn 2017-2022; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến trực tiếp và thông qua sinh hoạt các chi, Hội Phụ nữ, câu lạc bộ,… trang bị sách báo, tài liệu cho HVPN nhằm nâng cao việc tự nghiên cứu, học tập; qua đó, làm cơ sở cho HVPN vận động người thân tự giác chấp hành và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền ANBG và giữ gìn an ninh trật tự ở các xóm, bản biên giới. Cùng đó, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp với BĐBP tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật cho HVPN, nhân dân các xã, thị trấn biên giới về Luật Biên giới Quốc gia; các Hiệp định về phân giới, cắm mốc trên biên giới; Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ ngày 9.1.2015, về "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ANBG Quốc gia trong tình hình mới" và Chỉ thị 39 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới"; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người; 03 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc… Đặc biệt, các cấp Hội đã thành lập được 54 tổ "Phụ nữ tự quản, tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới", với 605 thành viên; vận động 106 tập thể, gần 900 cá nhân ở khu vực biên giới ký kết thực hiện phong trào "Tự quản đường biên, mốc giới". Trên cơ sở những nội dung phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và BĐBP tỉnh; Hội LHPN các huyện, xã, thị trấn biên giới đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với 12 Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh; đồng thời tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội cơ sở; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Trong quá trình phối hợp hoạt động, các cấp Hội đã quan tâm đổi mới hình thức, nội dung vận động, tập hợp phụ nữ các xã biên giới thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển KT - XH ở địa phương; tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, như: Xây dựng Mô hình Câu lạc bộ: Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, phụ nữ không sinh con thứ 3, phụ nữ với pháp luật... Đến nay, 7 huyện, 34 xã, thị trấn biên giới của tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các chương trình, hành động hướng về biên giới. Các tổ đều có quy chế hoạt động và duy trì sinh hoạt thường xuyên;  trong đó, cán bộ BĐBP trực tiếp tham gia, đồng thời là hạt nhân tuyên truyền và nhân rộng các hoạt động, mô hình hiệu quả đến các chi, câu lạc bộ phụ nữ các xã, thị trấn biên giới. Thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ, cán bộ các Đồn Biên phòng đã lồng ghép tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thông báo tình hình, nhiệm vụ công tác bảo vệ chủ quyền ANBG, ý thức, trách nhiệm công dân trong tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới; đồng thời đấu tranh với các loại tội phạm, như: Lừa bán phụ nữ, trẻ em... Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Các cấp Hội thường xuyên phối hợp với các ban, ngành trong tỉnh thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sỹ các Đồn, Trạm Biên phòng trị giá trên 1 tỷ đồng; kêu gọi, vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thăm, tặng quà trị giá trên 980 triệu đồng.

Kết quả từ chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và BĐBP tỉnh 10 năm qua, là động lực giúp người lính Biên phòng luôn chắc tay súng bảo vệ biên cương; góp phần quan trọng trên khu vực biên giới của tỉnh ngày càng phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội; ổn định về quốc phòng - an ninh. Đồng thời, phát huy vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong tham gia xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ vững chủ quyền ANBG Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Kim Khánh  (BĐBP tỉnh)

.