Hội nghị phổ biến kiến thức Quốc phòng – An ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa

Thứ Năm, 25/10/2018, 15:40 (GMT+7)

BHG - Ngày 25.10, tại huyện Đồng Văn, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức Quốc phòng – An ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2018. 

Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Giám đốc Sở TTTT phát biểu tại Hội nghị phổ biến kiến thức Quốc phòng – An ninh tại huyện Đồng Văn.
Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Giám đốc Sở TTTT phát biểu tại Hội nghị phổ biến kiến thức Quốc phòng – An ninh tại huyện Đồng Văn.

Tại hội nghị, gần 100 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nông dân các xã, thị trấn và các Chi Hội trưởng Hội nông dân các thôn, bản của huyện Đồng Văn được nghe các giảng viên truyền đạt 4 chuyên đề, gồm: Quan điểm, chủ trương của Đảng CSVN về quốc phòng và an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ.

Hội nghị giúp các học viên củng cố thêm nhận thức về quan điểm, đường lối Quốc phòng – An ninh của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng vững mạnh trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, sự thống nhất về hành động trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương…

Tin, ảnh: Hiến Chương

.