Hiệu quả bước đầu Mô hình "Bản khang trang, làng trật tự"

Thứ Sáu, 14/09/2018, 07:31 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Kế hoạch số 59, ngày 7.3.2017 của UBND huyện Bắc Quang về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Kế hoạch của UBND xã Quang Minh về khảo sát, xây dựng Mô hình “Bản khang trang, làng trật tự” tại thôn Pù Ngọm; mô hình đi vào hoạt động và bước đầu có hiệu quả thiết thực.

Các thành viên Tổ tự quản thôn Pù Ngọm, xã Quang Minh (Bắc Quang) họp triển khai nhiệm vụ.
Các thành viên Tổ tự quản thôn Pù Ngọm, xã Quang Minh (Bắc Quang) họp triển khai nhiệm vụ.

Cách trung tâm xã Quang Minh 5 km, Pù Ngọm là thôn vùng 3 của xã, có địa hình phức tạp, giao thông đi lại không thuận tiện, toàn thôn có 52 hộ, với 293 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Nùng, với 10 dòng họ cùng sinh sống với nhau qua nhiều thế hệ; phong tục tập quán, trình độ văn hóa, nhận thức của người dân không đồng đều, dẫn đến đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn.

Nhận thấy việc xây dựng Mô hình “Bản khang trang, làng trật tự” tại thôn là phù hợp, cần thiết và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Tháng 10.2017, mô hình được ra mắt, với mục tiêu phấn đấu năm 2018 thôn Pù Ngọm đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”; năm 2019 thực hiện Đề án thôn “Tự chủ, tự quản”; hàng năm, Chi bộ thôn luôn đạt “Trong sạch, vững mạnh”; 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên bị kỷ luật; Ban Quản lý và các tổ chức, đoàn thể trong thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; thôn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, không có người vi phạm pháp luật; nhân dân trong thôn phấn đấu đạt các tiêu chí về môi trường, nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa, từng bước giảm nghèo, làm giàu chính đáng…

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa bàn, thôn Pù Ngọm đã xây dựng quy ước và tiêu chí của mô hình; trong đó, tập trung vào 6 tiêu chí chính gồm: Xây dựng hệ thống chính trị; ANTT; văn hóa, giáo dục; môi trường; phát triển kinh tế; bảo vệ và phát triển rừng. Để mô hình đạt được các tiêu chí, Chi bộ thôn đã có Nghị quyết về lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT và phát triển KT - XH, có bản đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” với chính quyền xã; 100% các hộ đều ký cam kết thực hiện mô hình xây dựng gia đình văn hóa; thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng và nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy ước, hương ước của địa phương. Vận động nhân dân lao động, đóng góp công sức, tiền, của xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và tham gia tích cực vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm; tích cực lao động, sản xuất, áp dụng KHKT vào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng thôn, xóm giàu đẹp, văn minh.

Sau gần một năm thực hiện, mô hình bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định; Ban Quản lý thôn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; các hộ gia đình ký cam kết xây dựng thôn an toàn về ANTT và kiện toàn được 3 Tổ tự quản về ANTT với 9 thành viên và 1 Tổ hòa giải tại cơ sở duy trì hoạt động có hiệu quả. Qua đó, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản được giữ vững, ổn định; nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước của địa phương; yên tâm lao động sản xuất, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; qua đó, các công trình, dự án về nông nghiệp, nông thôn luôn được bảo vệ an toàn.

Bài, ảnh: Diệu Loan

.