123
Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lực lượng vũ trang - Báo Hà Giang điện tử

Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lực lượng vũ trang

Thứ Hai, 30/07/2018, 14:25 (GMT+7)

BHG - Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật (PBPL) cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm; nhận thức về pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của CBCS được củng cố và nâng cao; góp phần tích cực trong công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. CBCS luôn có ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày từ đầu năm 2018, trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của trên và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng thường trực, dân quân, tự vệ, dự bị động viên với nội dung phù hợp với từng đối tượng và trình độ nhận thức của mỗi CBCS. Hội đồng Giáo dục pháp luật các cấp thường xuyên được kiện toàn, bảo đảm đúng thành phần; duy trì và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động. Đội ngũ báo cáo viên của các đơn vị được lựa chọn, bồi dưỡng, gồm các đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao, có kiến thức toàn diện, khả năng truyền thụ và kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục, tuyên truyền PBPL. Ban CHQS các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với cơ quan Tư pháp địa phương, cơ quan truyền thông làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền PBPL cho CBCS và nhân dân; nhất là CBCS trong lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) , dự bị động viên (DBĐV) ở cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục, tuyên truyền PBPL với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và các nội dung liên quan đến lĩnh vực QP – AN. Đối với CBCS lực lượng thường trực, tập trung phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị về công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý kỷ luật, thông báo kịp thời các vụ việc vi phạm kỷ luật trong LLVT Quân khu, tỉnh. Hệ thống tủ sách pháp luật và ngăn sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị được quan tâm đầu tư cả về số lượng và chất lượng, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, học tập pháp luật của CBCS các cơ quan, đơn vị.

Đối với lực lượng DQTV và DBĐV, công tác giáo dục, tuyên truyền PBPL được vận dụng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với trình độ nhận thức của từng CBCS; kết hợp giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên thông qua các hoạt động của lực lượng DQTV, DBĐV. Trong thời gian huấn luyện, bên cạnh các nội dung cơ bản đã được xác định theo kế hoạch, Ban CHQS các xã, phường, thị trấn đã kết hợp tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; phối hợp với các ban, ngành đoàn thể ở địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung liên quan đến công tác QP – AN. Từ đầu năm đến nay, đã phối hợp tổ chức 71 buổi tuyên truyền miệng, với hơn 8.600 lượt CBCS và nhân dân trên địa bàn đóng quân tham gia.

Từ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật Quân đội trong các cơ quan, đơn vị ngày càng giảm. 6 tháng đầu năm 2018, LLVT tỉnh không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; vi phạm kỷ luật thông thường giảm dưới 0,3%; đơn vị đoàn kết, thống nhất, an toàn tuyệt đối; 100% CBCS có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực cùng nhân dân tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ vừa qua, Bộ CHQS tỉnh đã huy động trên 500 lượt CBCS cùng nhiều phương tiện giúp dân thu hoạch hoa màu, bảo vệ tài sản bị ngập úng; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia.

CTV

.