Hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở thị trấn Đồng Văn

Thứ Hai, 25/06/2018, 17:13 (GMT+7)

BHG - Những năm gần đây, Đồng Văn đã và đang thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bằng những cảnh sắc và nét độc đáo văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây. Là vùng đất du lịch, thị trấn Đồng Văn cũng đang trên đà phát triển; những nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ngày một nhiều nhằm đáp ứng yêu cầu của du khách gần xa. Lượng người ra vào địa bàn ngày một tăng, đó là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển KT – XH, nhưng cũng là thử thách lớn đặt ra cho cấp ủy, chính quyền thị trấn trong việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các thành viên thống nhất về nhận thức và tư tưởng chỉ đạo, xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân là một trong những nhiệm vụ, trọng tâm, xuyên suốt gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công an huyện Đồng Văn lắng nghe ý kiến của các thành viên Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Xì Phài, thị trấn Đồng Văn.
Công an huyện Đồng Văn lắng nghe ý kiến của các thành viên Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Xì Phài, thị trấn Đồng Văn.

Để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả; cấp ủy, chính quyền thị trấn chỉ đạo các ban, ngành thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và nêu cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Đồng thời giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), đặc biệt là khu vực giáp ranh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhân dân nhận thức rõ ý thức tự bảo vệ tài sản, tinh thần đoàn kết đùm bọc nhau; an ninh chính trị,  trật tự an toàn xã hội được luôn giữ vững, người dân đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương.

Thôn Xì Phài, thị trấn Đồng Văn có 72 hộ, với 356 khẩu; 100% là đồng bào Mông. Năm 2011, thôn được lựa chọn triển khai thực hiện mô hình “điểm” xây dựng Tổ tự quản về ANTT. Tổ gồm 9 thành viên gồm: Trưởng thôn, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Ban Công tác mặt trận, Thôn đội trưởng, người có uy tín và đại diện quần chúng nhân dân. Hàng tháng, Tổ tự quản tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; nhờ đó, những nội dung, chương trình, các văn bản mới đều được các thành viên cập nhật và nắm bắt kịp thời để vận dụng vào thực tế.

Các thành viên trong Tổ tự quản luôn chủ động nắm tình hình về ANTT, phát hiện, ngăn chặn các vụ việc liên quan đến mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ trong thôn; các vụ việc và các hành vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại thôn; kịp thời phản ánh sự việc lên cấp trên chỉ đạo, giải quyết không để vụ việc dây dưa kéo dài. Phối hợp với MTTQ và các thành viên ở thôn tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh và tố giác tội phạm; tham gia xây dựng gia đình và khu dân cư an toàn về ANTT, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Tổ tự quản thường xuyên đôn đốc và nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Cư trú, quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT, làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tham gia giữ gìn ANTT, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Kịp thời có mặt tại hiện trường khi có vụ việc phức tạp, nghiêm trọng về ANTT xảy ra để bảo vệ hiện trường, bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang... Sau một thời gian hoạt động hiệu quả, năm 2016, Mô hình Tự quản về ANTT của thôn Xì Phài được nhân rộng ra tất cả các thôn, bản, tổ dân phố của thị trấn. Với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc thị trấn đã góp phần tạo nên những diện mạo mới cho phố huyện Đồng Văn. Hệ thống chính trị từ thị trấn tới các thôn, bàn, tổ dân phố được kiện toàn và hoạt động hiệu quả; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, ANCT, TTATXH cơ bản được giữ vững. Năm 2017, thị trấn Đồng Văn được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những đóng góp tích cực của các lực lượng vũ trang, các ban, ngành đoàn thể và nhân dân các dân tộc của thị trấn đã và đang góp phần đưa huyện nhà trở thành “điểm hẹn bình yên” nơi Cực Bắc của Tổ quốc.

Nguyễn Lân

.