123
Công an huyện Mèo Vạc kiểm tra bắn đạn thật cho cán bộ, chiến sỹ năm 2018 - Báo Hà Giang điện tử

Công an huyện Mèo Vạc kiểm tra bắn đạn thật cho cán bộ, chiến sỹ năm 2018

Thứ Sáu, 15/06/2018, 09:59 (GMT+7)

BHG - Sáng 15.6, Công an huyện Mèo Vạc tổ chức kiểm tra thực hành bắn đạn thật súng ngắn CZ75 đối với cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong đơn vị.

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mèo Vạc thực hành bắn đạn thật tại thao trường
Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mèo Vạc thực hành bắn đạn thật tại thao trường

Trong thời gian một ngày, 110 CBCS Công an huyện đã tiến hành bắn đạt thật, mỗi chiến sỹ được bắn 5 viên. Thông qua kiểm tra bắn đạn thật nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ tổ chức và phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu; trình độ, khả năng sử dụng các loại vũ khí, thiết bị hiện có được trang bị của đơn vị; tư thế yếu lĩnh động tác bắn và thôi bắn, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là việc nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu chiến lược bảo vệ Tổ quốc và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, giúp lãnh đạo Công an huyện tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo sự chuyển biến cơ bản vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Kết quả kiểm tra 100% CBCS đạt yêu cầu, tất cả CBCS thực hiện đúng các nội dung trong bài kiểm tra, đúng các tư thế, động tác bắn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Tin, ảnh: Minh Đức (huyện Mèo Vạc)

.