Huyện đoàn Mèo Vạc chú trọng giáo dục pháp luật cho người dân

Thứ Tư, 11/04/2018, 09:05 (GMT+7)

BHG - Mèo Vạc là huyện vùng cao núi đá, cuộc sống của người dân còn khó khăn, nhận thức còn nhiều hạn chế… Do đó, dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Vì vậy, trong thời gian qua, Huyện đoàn Mèo Vạc đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật (GDPL) cho người dân, góp phần đẩy lùi các các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa.

Cán bộ Huyện đoàn Mèo Vạc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân xã Tát Ngà.
Cán bộ Huyện đoàn Mèo Vạc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân xã Tát Ngà.

Song song với sự phát triển KT-XH, là tình trạng gia tăng người dân vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trộm cắp tài sản, buôn bán hàng cấm, đi lao động trái phép… Nguyên nhân chủ yếu do sự hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế, dễ bị lôi kéo, kích động bởi các đối tượng xấu. Tình trạng thất nghiệp, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn… cũng dễ dẫn đến việc người dân vi phạm pháp luật.

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, bài trừ các tệ nạn xã hội, Huyện đoàn Mèo Vạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, GDPL đến mọi tầng lớp nhân dân, phù hợp với từng đối tượng bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: Tại các buổi họp thôn, bản, chợ phiên; sân khấu hóa; tọa đàm, tư vấn trực tiếp; phát tờ rơi; hệ thống loa, đài; thi tìm hiểu pháp luật cho giáo viên, học sinh các trường học; tuyên truyền miệng… Trong năm 2017, Huyện đoàn Mèo Vạc đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền được 129 buổi về GDPL tại các chợ phiên, trụ sở thôn, bản thu hút hơn 4.100 lượt nhân dân tham gia; mở 123 buổi học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên; phối hợp cùng Đoàn tình nguyện Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tuyên truyền 20 buổi phổ biến GDPL cho bà con nhân dân và đoàn viên, thanh niên tại 5 xã Pả Vi, Tát Ngà, Sủng Trà, Tả Lủng, Cán Chu Phìn... Nội dung tuyên truyền chủ yếu là: Phòng, chống tảo hôn, kết hôn cận huyết; kế hoạch hóa gia đình; Luật Giao thông; Luật An toàn vệ sinh lao dộng; Luật Phòng chống, buôn bán người; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Bình đẳng giới; Luật Biên giới quốc gia; phòng, chống bạo lực học đường; kiến thức phòng tránh ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS; vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tuyên truyền, vận động người dân đưa chuồng trại gia súc ra xa nhà ở, xây dựng nếp sống văn hóa... Ngoài ra, tuyên truyền về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa như: Nghị quyết 07- NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về chuyển đổi một phần diện tích đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò hàng hóa giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 209, Nghị quyết số 86 của HĐND tỉnh…

Đồng chí Phùng Thu Hạnh, Bí thư Huyện đoàn Mèo Vạc cho biết: Hiện nay, toàn huyện có 5.249 đoàn viên, nhằm phát huy tính xung kích của đoàn viên trong công tác tuyên truyền, GDPL cho người dân, Huyện đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên; chỉ đạo cơ sở tổ chức cho đoàn viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường kiểm tra các hoạt động Đoàn - Hội tại địa phương, duy trì hoạt động sinh hoạt Đoàn theo cụm để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng Đoàn xã và chi đoàn thôn bản, tăng cường kết nạp đoàn viên; tiếp tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Có thể nói, đoàn viên, thanh niên huyện Mèo Vạc luôn là lực lượng xung kích, góp phần không nhỏ trong công tác tuyên truyền, GDPL cho người dân. Qua đó, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến

.