Hội nghị giao ban thực hiện Quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng quý I.2018

Thứ Sáu, 30/03/2018, 15:06 (GMT+7)

BHG - Ngày 29.3, tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, lãnh đạo 3 lực lượng Công an - Quân Sự - Biên phòng đã tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng, Quý I năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quý I, năm 2018 của 3 lực lượng CA-QS-BP đánh giá tình hình an ninh, chính trị, TTATXH trên địa bàn của tỉnh Quý I cơ bản ổn định, chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự được giữ vững. 3 lực lượng đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp đảm bảo đúng nguyên tắc trên cơ sở đoàn kết, thống nhất vì nhiệm vụ chính trị được giao, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ. Đảm bảo tốt công tác giữ gìn ANTT cho các sự kiện lớn của địa phương, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác; tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu 100%. Các  đơn vị đã phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân được 296 buổi/37.676 lượt người tham gia. Tuy nhiên tình hình an ninh chính trị vẫn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, phạm pháp hình sự có dấu hiệu tăng so với quý I.2017.

Hội nghị đã thảo luận và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp quý II, năm 2018, trong đó: Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị định 77/2010/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch số 07/2012 giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng và Quy chế phối hợp số 1300/QCPH-CA-QS-BP; kế hoạch phối hợp giữa 3 lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng năm 2018. Chủ động bám nắm tình hình trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, chú trọng phòng, chống thiên tai... đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, TTATXH tại địa phương.

XUÂN MINH (BĐBP tỉnh)

.