123
Yên Minh sẵn sàng cho công tác giao, nhận quân 2018 - Báo Hà Giang điện tử

Yên Minh sẵn sàng cho công tác giao, nhận quân 2018

Chủ Nhật, 04/02/2018, 17:40 (GMT+7)

BHG - Năm 2018, huyện Yên Minh được tỉnh giao tuyển chọn 63 công dân nhập ngũ (CDNN); trong đó, có 3 chỉ tiêu tuyển thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Ngay khi nhận thông báo dự kiến chỉ tiêu gọi CDNN của Bộ CHQS tỉnh, nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác tuyển quân của năm trước như: Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, dẫn đến thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và gia đình không hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi của mình; việc đăng ký và sơ tuyển nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ chưa tốt ở một số địa phương, nên công dân đưa ra khám tại huyện kết quả đạt thấp… Ngay từ đầu tháng 10.2017, UBND huyện Yên Minh đã ban hành chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi CDNN năm 2018; qua tuyên truyền, vận động, toàn huyện có 3.804 thanh niên đăng ký.

Việc triển khai đồng bộ công tác sơ tuyển theo quy định đến các xã, thị trấn; đồng thời, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện xuống các địa phương triển khai và chỉ đạo công tác sơ tuyển NVQS. Kết quả, có 862 công dân đủ điều kiện tham gia khám sức khỏe NVQS tại huyện. Qua 4 đợt khám sức khỏe, đến 31.12.2017, Hội đồng NVQS huyện đã tuyển chọn được 73 công dân có chất lượng chính trị và đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 2, 3. Đối với sơ và khám tuyển nghĩa vụ Công an Nhân dân, chọn được 8/38 công dân có sức khỏe từ loại 3 – 6. Để đảm bảo nguồn dự phòng, ngay từ đầu tháng 1.2018; Hội đồng NVQS huyện đã tổ chức khám tuyển bổ sung đợt 5 và tuyển chọn được 5 công dân.

Theo đánh giá của Hội đồng NVQS huyện Yên Minh: Công tác tuyển quân năm 2018 được triển khai kịp thời, có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các địa phương và các ban, ngành, đoàn thể của huyện trong tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS cho người dân; đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tuy nhiên, vẫn còn có địa phương sơ tuyển thiếu chỉ tiêu giao; một số công dân trước khi khám sức khỏe đã uống rượu dẫn tới sức khỏe không ổn định; khi nhận lệnh khám sức khỏe đã đi xăm hình vào cơ thể nhằm trốn tránh thực hiện NVQS; một số trường hợp trốn không tham gia khám tuyển.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do lực lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS ở Yên Minh chủ yếu là lao động chính trong gia đình,  nên có tư tưởng không muốn thực hiện NVQS; phần lớn dân số của huyện là người dân tộc thiểu số có trình độ nhận thức, nắm bắt quy định của pháp luật về Luật NVQS còn thấp; đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn;  kèm theo hệ quả của việc tảo hôn, kết hôn cận huyết từ nhiều năm trước khiến thể trạng cơ thể, sức khỏe lực lượng thanh niên không đảm bảo thực hiện NVQS; nhất là chiều cao. Tuy nhiên, đến thời điểm này, theo đồng chí Phan Thị Minh, Chủ tịch UBND huyện Yên Minh, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện: Yên Minh đã hoàn thành công tác khám tuyển NVQS đảm bảo đủ chỉ tiêu và sẵn sàng cho công tác giao, nhận quân.

Lương Hà

.