123
Đẩy mạnh các mặt công tác đảm bảo ANTT trong thời gian tới - Báo Hà Giang điện tử

Đẩy mạnh các mặt công tác đảm bảo ANTT trong thời gian tới

Thứ Sáu, 09/02/2018, 08:40 (GMT+7)

BHG - Thực hiện khẩu hiệu “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương, Chương trình công tác của Bộ Công an và chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các phương án, kế hoạch công tác trọng tâm về bảo đảm ANTT; đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập và “điểm nóng” phức tạp về ANTT trên địa bàn. Thời gian qua, tình hình ANCT, TTATXH cơ bản được giữ vững, ổn định; phạm pháp hình sự, tai, tệ nạn xã hội được kiềm chế; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Kết quả công tác trong năm 2017 của Công an tỉnh đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Dự báo trong thời gian tới, trên địa bàn tiếp tục có những diễn biến phức tạp; đặc biệt là tình hình an ninh trên tuyến biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, tư tưởng văn hóa, an ninh thông tin và tình hình trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tình hình tội phạm có xu hướng nghiêm trọng hơn với sự xuất hiện của một số phương thức, thủ đoạn và dạng mới của tội phạm. Tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, liên kết hình thành các băng nhóm, đường dây hoạt động phạm tội núp bóng doanh nghiệp, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, xâm hại trẻ em, chống người thi hành công vụ có xu hướng gia tăng. Tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, sử dụng công nghệ cao còn tiềm ẩn phức tạp; tội phạm ma túy hoạt động với quy mô, tính chất, mức độ nguy hiểm hơn.

Để đảm bảo ANTT, tạo môi trường thuận lợi để KT – XH phát triển; các lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với các hành vi vi phạm nổi lên trong năm 2017. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, tạo nên thế trận an ninh nhân dân rộng khắp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANCT và TTATXH; trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Lực lượng Công an các cấp triển khai đồng bộ biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn với hoạt động của các loại tội phạm. Tăng cường nắm tình hình để phát hiện, giải quyết triệt để những nguyên nhân, điều kiện có thể phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Kịp thời phối hợp giải quyết các yêu cầu, kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp ngay từ đầu, từ cơ sở; không để trở thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong xã hội. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực về cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh, vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện… Không ngừng xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; thực hiện tốt khẩu hiệu năm 2018 là “Công an Hà Giang chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Kỳ Long

.