123
Quyết tâm đảm bảo đủ chỉ tiêu tuyển quân - Báo Hà Giang điện tử

Quyết tâm đảm bảo đủ chỉ tiêu tuyển quân

Thứ Ba, 16/01/2018, 08:52 (GMT+7)

BHG - Xác định việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng, các địa phương trong tỉnh đang nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các bước tuyển quân. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiểu về quyền lợi, nghĩa vụ trong thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự (NVQS).

Đoàn viên, thanh niên xã Nậm Ban (Mèo Vạc) tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.                  Ảnh: Minh Đức
Đoàn viên, thanh niên xã Nậm Ban (Mèo Vạc) tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Minh Đức

Năm 2018, tỉnh được giao tuyển chọn 800 công dân nhập ngũ. Qua kiểm tra và nắm tình hình của các địa phương, công tác tuyển quân năm nay gặp nhiều khó khăn như: Công dân đi làm tại các công ty trong và ngoài tỉnh nhiều, các huyện biên giới có số lao động bên Trung Quốc đông nên hạn chế về nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS. Đặc biệt, sức khỏe công dân khi gọi khám chưa đáp ứng được yêu cầu về thể lực, nhất là đối với các huyện vùng cao. Được biết, năm 2017, công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu nhưng vẫn còn một số tồn tại như: Công tác đăng ký, quản lý công dân nam trong độ tuổi  NVQS của một số cơ sở chưa chặt chẽ, còn để sót nguồn, nhất là công dân đi học các trường chuyên nghiệp trở về địa phương; công tác tuyên truyền Luật NVQS và sự quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác tuyển quân ở một số địa phương chưa được quyết liệt, đặc biệt cấp xã; công tác khám sức khỏe thực hiện NVQS ở một số huyện chưa chặt chẽ, phải khám lại nhiều lần; chất lượng sức khỏe khi giao quân chưa cao… Trước tình trạng đó, năm nay, các huyện, thành phố tiến hành kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp, bảo đảm đúng thành phần, đủ số lượng theo quy định; nâng cao năng lực, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các thành viên trong công tác chỉ đạo, điều hành các bước gọi nhập ngũ.

Với quyết tâm đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân, Hội đồng NVQS các huyện xác định tuyển quân “tròn khâu” theo phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, không thực hiện “đổi bù”. Đồng thời, xác định các xã đều có người nhập ngũ; riêng các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, mỗi xã tuyển ít nhất 2 công dân nhập ngũ; không để xã “trắng” không có người nhập ngũ. Ban CHQS các huyện, thành phố đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xác định nhu cầu về số lượng cần tuyển chọn; xác định đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định; chú trọng tuyển chọn công dân thuộc dân tộc ít người, vùng đặc biệt khó khăn, những thôn bản chưa có đảng viên nhằm tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương.

Qua trao đổi với đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, được biết: Căn cứ theo chỉ tiêu giao, Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo các thành viên triển khai đồng bộ các bước tuyển quân. Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với Công an huyện trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân; xây dựng kế hoạch tuyển quân và đào tạo nguồn cán bộ cơ sở; ưu tiên gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đào tạo các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp để góp phần nâng cao chất lượng xây dựng quân đội. Thành lập Hội đồng khám sức khỏe thực hiện NVQS; tổ chức khám và kết luận sức khỏe đảm bảo trung thực, chặt chẽ, chính xác. Cơ quan Quân sự, các ban, ngành, đoàn thể của huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tập huấn, hướng dẫn thống nhất quy trình, phương pháp, nội dung thâm nhập cho cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là cán bộ thâm nhập trực tiếp ở địa phương. làm tốt công tác tuyên truyền; niêm yết công khai đầy đủ danh sách đối tượng được miễn và tạm hoãn NVQS…

Trong Hội nghị triển khai công tác tuyển quân mới được tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo các ngành và các huyện, thành phố coi công tác tuyển quân là nhiệm vụ số một. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để công dân hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi khi thực hiện NVQS. Địa phương nào không hoàn thành công tác tuyển quân năm 2018 sẽ bị cắt thi đua khen thưởng trong một năm.  Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ, đối với những công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS nếu viết đơn tình nguyện, đảm bảo đủ điều kiện nhập ngũ sẽ được tặng Giấy khen và có phần thưởng riêng. Các huyện, thành phố quan tâm làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà các chiến sỹ, gia đình tân binh và số chiến sỹ đã hoàn thành NVQS trở về địa phương…

Với việc thực hiện đồng bộ các bước tuyển quân và thể hiện quyết tâm chính trị cao, tin rằng năm 2018, công tác tuyển quân của tỉnh sẽ thành công và có chất lượng. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT – XH, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

KIM TIẾN

.